LOGIN:
» Register «» Lost password? «

 


» News
» Members
» Wars
» History
» Výlevy

» Reports
» Demos
» VQ3 Guide
» Unsortable

» Awards
» Contact
» Guestbook

» Register 

Quake Troopers party
Čtvrtek večer

Mo?ná se divíte, proč tu pí?u o čtvrtku, kdy? párty začínala a? v pátek, ale vězte, ?e ve čtvrtek se udály velké věci. Byly jsme s Jurou domluveni s jedním nejmenovaným člověkem na tom, ?e nás na párty odveze. Měl se nám ozvat s podrobněj?ími informacemi o odvozu, ale co se stalo (spí? nestalo), ?ádný telefon se neozval. Nezbývalo nám tedy nic jiného, ne? abychom zavolali sami. Bohu?el onen člověk nezvedal telefon a po několikerém opakovaném volání ho dokonce vypnul. Tím nám tedy padla doprava autem a cesta se velmi zkomplikovala. Začali přípravy na variantu B co? byla cesta vlakem, kdy? tu náhle zazvonil telefon. S nadějí, ?e by to třeba mohl volat onen člověk, jsem ho zvedl, ale jaké bylo mé překvapení po zji?tění, ?e volá Jura, aby mi oznámil, ?e se mu vlakem jet nechce a ?e mě tedy v tom nechává samotného. Značně rozladěn jsem začal tedy přemý?let, jak se dopravím do Opavy sám. Přece jenom pobrat monitor + case + příslu?enství sám je takřka nemo?né. ?těstí mi přálo a máma mi na?la doma jednu vietnamskou ta?ku (takovou tu, jak v ní stánkaři nosí v?dycky zabalené oblečení), do které se ve?la i moje 175 cm velká sestra :). Do ní se mi podařilo zabalit monitor + case a spacák s karimatkou. Problém se zdál být tímto vyře?en, ale nebylo tomu tak. Po umístění na váhu se toti? na ukazateli objevilo číslo blí?ící se 40 kg a to nebylo na cestu ideální. Byla bohu?el příli? tě?ká na to, abych ji s sebou vláčel někam do neznámé Opavy :). Jeliko? ji? jiná varianta dopravy nebyla, musel jsem chtě nechtě cestu na opavskou party zru?it a jít značně rozladěn spát.

Pátek

Ruch na ulici mě vzbudil kolem poledne. Po ranních povinnostech jsem tedy ?el vybalit počítač a připojit se na I-net, abych se omluvil organizátorům, ?e nemohu přijet. Na IRC byl Marty, který se pomalu chystal na odjezd. Ani nevím jak, ale dostali jsme se k tomu, ?e nemů?u jet a on mě nabídl, ?e by mi mohl sehnat monitor, který bych měl v Opavě připravený. To mě dalo novou naději, ale Opava byla stále v nedohlednu. Po určité době se na IRC (kanál quake.cz) přihlásil i Wolwerine (jeden z hlavních organizátorů) a Marty ho ukecal, aby pro mě nějaký monitor sehnal. Na?těstí se jeden uvolnit podařilo. Na zabalení věcí mi zbylo jenom 10 min, jestli?e jsem chtěl stihnout vlak. Je?tě, ?e byl vybalený pouze počítač a ostatní věci zůstaly od čtvrtka stále v krosně, tak stačilo jenom odpojit case, vzít ho do ruky, hodit na něj spacák a bě?et na vlak. Vlak mi málem ujel, ale na?těstí mě zaměstnanci dráhy viděli přibíhat a pozdr?eli ho. Ve vlaku se vyskytl dal?í problém, zjistil jsem toti?, ?e se skoro nevejdu s case do uličky (jel jsem Inter City) a navíc v?ude bylo plno. Nakonec se jedno kupé na?lo, ale to u? si moje ruce vytrpěli dost (byly celé omlácené od stěn uličky :). Říkal jsem si jaké mám ?těstí, proto?e tam nikdo nebyl. Bohu?el kupé prázdné dlouho nevydr?elo. Asi 10 min po mém příchodu při?el je?tě jeden. Nějaký Ukrajinec 2x ?ir?í jak já a koukal na mě velice nevra?ivě. Celou cestu jsem se tedy sna?il nerozčílit ho, abych do Opavy vůbec dojel v celku. K mojí smůle jsem se před cestou nestihl najíst a tak mě asi po 2 hodinách cesty přepadl velký hlad (celkem cesta do Ostravy trvala asi 4 hod). Po dal?í hodině marného boje to u? ne?lo. Hlad musel být nějak uspokojen. Ve vlaku měli sice jídelní vůz, to ale znamenalo spolehnout se na Ukrajince, ?e mi můj comp v průběhu mojí nepřítomnosti pohlídá : ). Jídlo bylo fajn, co?pak o to, ale platit za něj 2x tolik co jinde, to u? tak fajn nebylo. Celou dobu jsem doufal, ?e a? se vrátím, tak tam je?tě moje PC bude (bylo). Vlak dorazil do Ostravy něco před 21:00 a na vedlej?í koleji u? na mě čekal dal?í vlak, který jel rovnou do Opavy. Jaké bylo mé překvapení, kdy? po nastoupení do vlaku na mě čekali dva ho?i s počítači v ruce (v?ichni věděli, kam ten druhý jede). Formálně jsme se představili (řekli si svoje nick-name) a já zjistil, ?e se mnou jede DFA-LCLI a jeho bratr UV-Cyrus (v té době je?tě do UV nepatřil). Btw LCLI je zakládající člen klanu EL, do kterého patřili dříve i Gambrinus s Greenhornem. Cesta v jejich společnosti ubíhala docela rychle. Proto?e nikdo nevěděl, jak se v Opavě dostat do QT kavárny, domluvili jsme se s jedním vojákem, který se nabídl, ?e nás tam odvede. Po cestě mi skoro umrzly prsty od ledového case, já blbec toti? zapomněl v tom spěchu na rukavice. Po příchodu ke kavárně bylo v?em jasné, ?e to bude to místo, kde máme být, jeliko? hluk hrajících quakerů byl sly?et a? na ulici. Kavárna se dělila na 2 místnosti. V jedné se usídlili organizátoři (Quake Troopers) a v druhé byl zbytek hráčů. LCLIho a Cyruse se podařilo je?tě vměstnat do té druhé místnosti, ale já měl to ?těstí, ?e tam pro mě u? nebylo místo a vyfasoval jsem stůl v místnosti organizátorů (mnohem lep?í místnost, prostě věděli, kam si sednout). Na řadu při?lo nezbytné představení se a pak u? vybalení mého nářadí a ?lo se na věc. Organizaci turnaje není téměř co vytknout, jenom jedna věc mi vadila a to byly servery. Bě?ely sice bez problémů, ale dala se na nich hrát v podstatě jenom mapa T4, něco jako ZTN3DM1 a DM6TMP (moje dvě oblíbené, hlavně ZTN) se tam nekonalo. Pří?tě by to chtělo je?tě vylep?it tuhle stránku organizace a mohl bych oznámkovat za 1. V hraní se pokračovalo a? někdy do rána, kdy? nepočítám občasnou relaxaci u baru pořádanou Wolwerinem a později i Martym. Cesta na mně zanechala nesmazatelné následky, tak?e se brzy dostavila únava. Vyhlédl jsem si tedy místo na spaní a ?el si na dobrou noc je?tě zahrát Quaka. Na serveru se objevil nrTeether, o kterém jsem do té doby netu?il, ?e tam je (ta lama : ) hrála pod nickem warmup). Po dvou duelech bylo načase jít u? spát (btw jeden byl pro mě vítězný). Bohu?el potom, co jsem se ?el připravit na spánek a je?tě prohodit pár slov s ostatními, jsem zjistil, ?e moje lukrativní místo mi zabral právě Teether (asi se chtěl pomstít). Nezbylo ne? si najít tedy jiné a spát tam.

Sobota

Ráno jsem se probudil něco kolem 9 hodiny, dal si na rozehřátí pár duelů a vypravil se hledat nějakou otevřenou prodejnu. Po projití celého okolí kavárny (asi nějaká hlavní třída v Opavě) mi bylo jasné, ?e tady se ?ádný otevřený obchod nekoná. Podařilo se mi zastavit na ulici nějakou důchodkyni, která vypadala, ?e se právě zaobírá stejným problémem a zeptat se jí, kde bych nějaký obchod mohl najít. Dostalo se mi odpovědi, ?e v Bille. Odvětil jsem tedy, ?e v Opavě jsem poprvé a skutečně nemám ponětí, kde bych Billu na?el. Upřesnila mi cestu tím, ?e mi řekla a? jdu k pivovaru a pak pořád dolů, ?e to nemů?u minout. Vzdal jsem to tedy a ?el. Kupodivu asi za půl hodiny hledání jsem nějaký pivovar na?el a za dal?ích 10 min dorazil i do Billy. Bohu?el při placení u pokladny si za mě stoupnul jakýsi bezdomovec s fla?kou piva v ruce a velice nelibě voněl, tudí? mě pře?la ve?kerá chu? k jídlu. Dopravil jsem se tedy zpátky do kavárny a pustil se do hraní. Hrálo se spousta věcí od 1on1 přes TDM a? nakonec vět?ina lidí skončila na modu Gridiron (takový americký fotbal v podání quake). V duelech jsem si zahrál s vět?inou hráčů, s kterými jsem hrát chtěl, ale nejvíce mě bavila Clanarena. Co se týče toho fotbálku, tak ten se hrál a? do pozdních večerních hodin a pak jsme jednohlasně odsouhlasily jako dal?í bod náv?těvu hospody. Tu nebyl, podle podrobného popisu Wolwerina, problém najít. Z vnitřku vypadala docela pěkně (a? na to, ?e striktně dodr?ovali zákaz nalévání alkoholu lidem do 18 let, tak?e LCLI si musel objednávat přes svého bratra) a tak se není co divit, ?e se náv?těva docela protáhla. Pak u? nebyly na hraní úplně ideální podmínky (hospoda, downloadovani) a tak jsem se rozhodl, ?e půjdu spát, abych nebyl na zítřej?í cestu unaven.

Neděle

Budíček mi obstaral Wolwerine někdy kolem poledne. Vstal jsem tedy, i kdy? znechucen, ale nedalo se nic dělat. Na quaka ten den nebyla vůbec nálada, ale slíbil jsem QT Fugasovi, ?e si s ním zahraju a nakonec ty dva duely je?tě překousnout ?ly. Do odjezdu vlaku mi zbývaly asi 2 a půl hodiny a tak nezbývalo, ne? si je?tě zapnout comp a jít spectatovat nějaké zápasy. V?ichni začali balit kolem 15 hod a i já se přidal, proto?e mi jel v 15:45 vlak. LCLI a Cyrus se ke mně chtěli přidat i na cestu zpátky do Ostravy, tak jsem počkal, a? si zabalí i oni, rozloučil se se v?emi zbylými a vydal se na cestu domu. Cesta byla snad je?tě hor?í ne? do Opavy, proto?e ve vlaku nebylo místo, a já musel půlku cesty stát. Po příjezdu jsem si je?tě pustil IRC (abych zjistil, kdo to pře?il ve zdraví zpět) a pak u?, značně znaven, ?el spát.

Závěrečné hodnocení

Party byla super, pří?tě přijedu znova a doufám, ?e nebudu sám z na?eho klanu. Ocenil bych tak na 95%.

+ Super lidi

+ Monitor jsem měl na místě

+ Dobrá připravenost a pěkné prostředí kavárny (zvlá?tě ten koberec)

- Servery neobsahovali mapy ZTN3DM1 a DM6TMP

- Cesta

[TA]Mici


 


rip  
rip  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  

 

tyfoon vs wh3nom  
Krysa vs Wh3nom  
[TA] vs FA  
[TA] vs Dinhz  
Wh3nom vs Draven  

» More...

by [TA]Tyfoon 
by [TA]Tyfoon 
by [TA]X|cht 
by [TA]Cypp 
by [TA]X|cht 

 

Online visitors: 1
All visitors:
Registered users: 864

samo
[Výsledky]
    
Stránka vytvořena za 0.074373 sekund!
Za komentáře na těchto stránkách neneseme ŽÁDNOU odpovědnost