LOGIN:
» Register «» Lost password? «

 


» News
» Members
» Wars
» History
» Výlevy

» Reports
» Demos
» VQ3 Guide
» Unsortable

» Awards
» Contact
» Guestbook

» Register 

PGCHSpring2k1
Pátek

Ve 13:52 p?ijí?dím před vrátnici Kně?evesského objektu, mávám rukou na chlápka v kukani, závora se zvedá a vjí?dím před halu číslo 3, kde se má konat největ?í a nejpresti?něj?í turnaj v QW, Q2, Q3, CS a SC České a Slovenské republiky od doby PQTfall2k. Kromě několika CS dementů zde potkávám stále se smějícího odbarveného LCLiho s Integritym, kteří přijeli před chvílí z Brna. U zmíněné kukaně museli ríct, ?e jsou od managementu jinak by je do objektu mo?ná ani nepustili. Jeliko? akce má začít a? v 15:00 musíme čekat před halou. Zhruba po 45 minutách dorá?í na místo Mici s Jurou, kteří narozdíl od LCLiho nemají na hlavě téměř nic. 15. hodina se blí?í, ale před halou ticho jako po pě?ině (a? na rejpání klanu Quake Troopers, tedy hlavně Ash3ra). Po 1 a půl hodině čekání mě u? bolí nohy => jdu si sednout na schody vedoucí do haly. To samé chtěl udělat i Mici, dokud nezjistil, ?e v rámu m?í?e tvořící schody bydlí malý pavouček, ze kterého má smrtelný strach. Po malé chvíli bolest nohou převy?uje strach z osminohé obludy :O a Mici si sedá vedle mě. Během čekání polemizujeme o vítězi turnaje a Mici přemý?í, jak zařídit, aby Ebola, podle něho nejvá?něj?í soupeř o první místo, nevyhrál. Po několika drastických variantách to vzdává a ponechává budoucnosti turnaje volný přůběh : ). Dveře haly se otevírají krátce před 17. hodinou, co? nás trochu uklidňuje, tě?íme se dovnitř. K na?emu překvapení to vůbec neznamená rychlé odbavení a vpu?tění do haly, ale dal?í 1/2hodinu čekání. Ludwig s Gambrinusem to pozdním příjezdem vyře?ili nejlíp. V 17:25 vcházíme do haly a zaujímáme svá předem vyhrazená místa. Přebývá nám jeden stůl, proto?e Greenhorn nám na poslední chvíli řekl, ?e nepřijede, který hned vyu?íváme jako odkladi?tě pro na?e harampádí. Po vybalení počítače zji??uji, ?e ?idle je vzhledem ke stolu příli? nízká - problém ře?ím tak, ?e na stávající ?idli dávám je?tě jednu : ). Mici a Ludwig mě následují. Oficiální turnaj má začít v sobotu v 10 hodin, tak?e máme dost času na slu?né rozehraní. Po několika duelech pod fale?ným nickem zji??uji, ?e zdej?í sí? nemá se sítí z PQTfall2k vůbec nic společného :). Pingy ostatních hráčů po zkou?ce sosáním neklesají (bodej? by ne, kdy? je páteř sítě tvořena gigabitovým Ethernetem), z čeho? mám velikou radost. Večer navrhuji, abychom trochu natrénovali TeamPlay, proto?e se domnívám, ?e předchozí trénink na?echo týmu proti Jurovi a třem botům byl nedostatečný, av?ak Mici nechce ponechat v turnaji 1v1 nic náhodě a trénuje raději své slab?í mapy ZTN3Tourney1 a Q3DM6 proti několika hráčům, o kterých si myslí, ?e nejsou lamy : ). Pozdě v noci následoval kulturní : ) program před halou - od té chvíle si pamatuji jen to, ?e jsem se připojil na nějaký server do mapy Q3DM17, kde hrál nějaký klan pokémonů DM. Po krátké chvíli jsem tam svými hlá?kami (hlavně hlá?kou pařby, kterou vymyslel Jura: "POHRDÁM TEBOU": ) rozpoutal peklo a pokémoni ?li jen po mě. Pak jsme rozbili tábor u nejvzdáleněj?í zdi a ?li spát.

Sobota

Ráno jsem se vůbec necítil dobře. V 10:00 měl začít 1v1 turnaj, tak?e jsem se sebou musel rychle něco udělat. Tro?ku mě vyspravil Dezzův čaj a 2 semtexy za 29-,. Rozlosování jsme se dozvěděli krátce před 11. hodinou a turnaj mohl začít. V prvním zápase na mě čekal Dezz, kterého jsem se trochu bál, nebo? jsem vůbec netu?il, jak hraje a navíc seděl podezřele blízko Necro Raisers :). V?ichni kromě Gambrinuse jsme turnajem procházeli jak máslem. Gambrinuse vyřadil hned v druhém kole haluzák Tsunami, který hrál úlisnou taktikou. V T4 (mapě na?eho Gamba) dostal na prdel velikým rozdílem, ale v ZTN3Tourney a Q3DM6 vyhrál v?dy jen o frag a poté celou dobu utíkal. Alespoň se Gambrinus poučil, co následuje po podcenění soupeře :). Navíc jsem později zjistil, ?e na Tsunamiho stačí hrát tro?ku víc defensivně a nemá ?anci zvrátit nepříznivé skóre. V průběhu celé pařby, obzvlá?tě po cestách na záchod skrz CounterStrike sekci jsme hanili CS hráče - jak mohou tak dlouho takovou sračku hrát (v?ichni quakeři jistě chápou:)). Mě a Ludwiga nakonec vyřadil LCLi (docela mu na nás sedla T4) do Loosers Bracket, kde mě svým pure luckem vyřadil ds*blood. To jsme je?tě betu?ili, ?e se oboum pomstíme v Team Play turnaji :). Ve třetím kole začal hrát i Mici (nasazen a? do 3. kola), postoupil do pátého kola, kde se utkal s nejlep?ím Slovákem ds*skAlem. Podle mého názoru se jednalo o nejnapínavěj?í a nejhezčí match celé akce. Oba byli promítáni projektory na zeď (Mici poprvé ochutnal chu? slávy, kdy? diváci ocenili jeho fragy v mapě T4), bohu?el Mici podlehl v Q3DM6 a rozhodovalo se v ZTN3Tourney1. Zde doplatil Mici na svou zbrklost, nechal skAla udělat první frag a u? se mu nepodařilo vyrovnat. U? bylo značně pozdě, kdy? jsem byl vyřazen ds*bloodem, tak?e jsme se v?ichni včetně Miciho odebrali do chodby u vstupních dveří, kde se opět konal kulturní program. Ve výborné náladě, která musela zákonitě následovat se Mici rozhodl hrát oficiální zápas proti yansovi z 57v. Vybral si TéČtyřku, vyhrál nepatrným rozdílem 25:15 (yans musel být py?ný :)) a v ZTN3Tourney1 si Mici yanse rozebral jak malýho kluka : ]. Proto?e Miciho výkony nebyly nic moc odlo?il dal?í zápasy na ráno.

Neděle

Ráno Mici rychle "vyklep" Mae5tra a následoval opět ds*skAlo, kterého vyřadil do Loosers Bracket nrEbola. T4 Mici opět vyhrál velkým rozdílem, Q3DM6 prohrál o jeden frag a ZTN3T1 vypadal jako vyhraný pro skAla, nebo? v osmé minutě vyhrával 2:-1. Nepříznivé skóre v?ak Mici vyrovnal a v sudden death vyhrál. Teď byla cesta do finále volná, tedy téměř. Ve dvou mapách vyřadil jak LCLiho, tak nrMartyho, a mohli jsme krátce před 14. hodinou začít hrát TP turnaj. Rozlosování nám připadalo mírně ve prospěch NR, nebo? se s Satans Proxies (jedinými vá?nými konkurenty na 1. místo) setkali nejpozději, jak to jen bylo mo?né - v semifinále (nezdálo se to jen nám :)). V prvním utkání nám (ne)byli soupeři [VAT], kteří volili mapu Q3DM6, ve které jsme sice tápali, ale na ně to bohatě stačilo. Na?i mapu Q3DM7 jsme vyhráli s přehledem. Poté jsme se setkali s SP, na které ná? krátce nabytý skill nestačil - v na?í mapě Q3DM14 jsme prohráli o pár fragů a v DM7 sme se nečapli téměř vůbec. V loosers bracket jsme vyklepli ve dvou mapách RF (DM14 s přehledem, soupeř ji hrál stejně jako my asi potřetí, DM6 jsme zahráli asi nejhůř z celé akce - zmateně jsme pobíhali po levelu a fragovali kuláskem nebo gauntletem) ve třech mapách DS (s těmi to bylo velmi vyrovnané - na?i DM14 jsme vyhráli těstně, DM6 jsme prohráli velmi těsně - btw. jsem tam udělal 6 [slovy ?est] krásnejch fragů gauntletem :)) a v DM7 těsně vyhráli. Pak nade?la pomsta LCLimu za mé a Ludwigovo vyřazení do loosers bracket. Porazili jsme je v DM14, kterou jsme si vybírali čím dál tím častěji - získali jsme v ní jistotu udr?ení RA - a proá?ka v DM7 (cítili jsme zlep?ení zápas od zápasu, jen ta DM6 stála za how..). Vyřazení Random teamu znamenalo jisté 3. místo a zisk Kč 2000,-. Následovalo nezbytné utkání o 2. příčku znovu proti SP. Nejvíce jsme si na ně věřili v DM14 (z tohoto TP jste jistě u? v?ichni sly?eli Teetherovu audio nahrávku na?eho výkonu a video výkonu SP, nejvíce se mi líbil Wolwer1ne, který se po prohře chtěl z Q3 dát na pi?kvorky a ná? Ludwig, který 2x spadl od battle suitu a potřetí říkal: "Snad potřetí nespadnu!" a spadl :), v DM7 jsme o pár fragů prohráli a posraná DM6, která se promítala projektorem na zeď pro nás byla mírně zahanbující : ). SP byli lep?í, ale myslím, ?e na?í prohře přispěla značnou měrou únava - DM6 proti SP jsme dohráli ve 3:11 ráno - v?ichni to u? chtěli mít za sebou. Pak se v?ichni odebrali na zaslou?ené brko. Myslím, ?e jsme nedopadli nejhůř. Na?ím cílem bylo umístit se v sedmičce nejlep?ích, pětka by byla dobrá a nejlep?í trojka. Nejvíc mrzí, ?e jsme se dotkli 2. místa a kulový.

Pondělí

Jeliko? se jednalo o poslední den, cítil jsem se nejhůř a byl jsem docela rád, ?e jsem nemusel u? hrát ?ádné oficiální matche. nejprve se odehrálo finále ve StarCraftu. Mici měl hrát finále s nrEbolou, ale vůbec se mu nechtělo. Taky u? od brzkého rána poslouchal, jak Ebola trénoval a ?e nebude vůbec lehké vyhrát dvě utkání za sebou (Mici toti? postupoval z Loosers Bracket). Volba map byla vcelku jasná: Mici-T4, Ebola-ZTN3T1. Bohu?el Mici v T4 prohrál, v ZTN to vypadalo bledě: v osmý minutě prohrával 0:2, u? to chtěl vzdát jako T4 a najednou udělal frag a dal?í a nakonec vyhrál 6:2. Ve zbývající mapě DM6 prohrál vcelku o dost, ale byl stejně s 2. místem spokojený (hlavně Ebolu vyhrát nechal, aby si u? nemohle stě?ovat na to, ?e nemá vlastní počítač, tak?e pří?tě dostane na prdel :) Tak Mici promluvil na bednách vítězů kolem 16:30. Jeliko? v?ichni byli přeta?ení (Gambrinus celou noc nespal - sosal péčka : ), čekali jsme na ukončení ceremoniálu a rychle domů spát.
Závěrečné hodnocení

Největ?í a nejpresti?něj?í turnaj, který se kdy u nás a na Slovensku konal.

+ O 85% lep?í připravenost oproti PQTfall2k.

+ Superrychlá a stabilní sí? (pingy <20), vzpomeňte na PQTfall2k : )

+ Super lidi (ostatně jako v?dycky)

+ Mo?nost nákupu občerstvení přímo v hale (cena semtexu (29,-) mohla být ni??í)

+ Separace CS bláznů od normálních quakerů : )

- 2 hodinové zpo?dění začátku akce

- pár (nezbytných) much iWebu

- prý náhodně generované rozlosování soupeřů B)

- promítání CS zápasů na projektorech (víc zápasů z Quake sekce by si to zaslou?ilo víc)

[TA]G!mp

 


rip  
rip  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  

 

tyfoon vs wh3nom  
Krysa vs Wh3nom  
[TA] vs FA  
[TA] vs Dinhz  
Wh3nom vs Draven  

» More...

by [TA]Tyfoon 
by [TA]Tyfoon 
by [TA]X|cht 
by [TA]Cypp 
by [TA]X|cht 

 

Online visitors: 1
All visitors:
Registered users: 864

samo
[Výsledky]
    
Stránka vytvořena za 0.029426 sekund!
Za komentáře na těchto stránkách neneseme ŽÁDNOU odpovědnost