LOGIN:
» Register «» Lost password? «

 


» News
» Members
» Wars
» History
» Výlevy

» Reports
» Demos
» VQ3 Guide
» Unsortable

» Awards
» Contact
» Guestbook

» Register 

TA lanparty #1
Pátek

Vyzbrojeni 24portovým 10/100/1000Mbit switchem Cisco Systems a digitální kamerou Sony jsme se pustili do zatím největ?í námi organizované LAN party, která se konala od 6. 7. do 8. 7. v Jurově bytě v Praze. Já a Jura jsme byli na místě u? od rána abychom stihli připravit nábytek (já stejně hrál pořád na GH :). Jako první dorazili kolem 13. hodiny Jen4 a Hawrix, kteří přivezli mimo svého také Simovo a NoFXovo náčiní. Nábytek byl přestěhován vcelku brzy, zbývalo jen počkat na dal?í quakery. Gamba s Greenem, přijeli cca v 15:30, postavili kompy a dali jsme se do prvních TP 3v3. Bohu?el se 3v3 dá kvalitně hrát jen v (no tactic) DM6, tedy jsem se moc nepobavil. Zanedlouho volal Sim s NoFX z florence, ?e dorazili a a? pro ně někdo přijede (Jen4, Hawrix). Následoval samozřejmě TP 4v4 (tentokrát u? TA vs Spt). Výsledek byl očekávaný. Celková nesehranost a hor?í skill SPT napovídali, ?e nás v?echny čeká spousta práce. Party se začala rozjí?dět, ale pořád do kvalitního TP něco chybělo (coaching). Lady a Legender, měli přijet krátce po 21. hodině, ale Ladymu se bohu?el protáhnul koncert, tak na Juru zazvonili krátce před 23. hodinou. Legender na avízovaných 10 let moc nevypadal, (to mi toti? tvrdil den před party na irc) ale stejně jsem tomu věřil =). Jeliko? byl Lady po cestě trochu sjetý, dal si nějakýho gambáče, rozdal Everglidy Giganta (mě jeden taky půjčil - abych si to prkénko na cibuli také vyzkou?el =). Oproti Sigmě je pohyb na Gigantě o něco tvrd?í, ale zato mnohem rychlej?í, navíc odpadají starosti s kvalitou teflonů (dobré i ?patné jezdí stejně ú?asně, spí? zále?í na plo?e teflonů). Také si někdo od Ladyho obědnal silikonovou kozu pod zápěstí (ta se mi a? zas tak ú?asná nezdála). Ladyho únava byla hlavním důvodem, proč nám začal dělat coache. Po první hodině popůlnoci se dostavil takový ten pocit, ?e běháte bezúčelně po levelu, někdo ?el spát (Jura, Sim a NoFX). Já jediný ?el spát mimo pařeni?tě, tak jsem se pomalu po druhé hodině dal na cestu.

Sobota

Ráno jsem byl jako obvykle první vzůru. Kdy? jsem zazvonil na zvonek Jurova bytu, otevřel mi rozespalý Ladykiller. ?li jsme nahoru, dali si hned panáka Ferneta (byl opravdu vychlazený do pohody - jen jsem se bál, ?e mi k němu přimrzne ruka =). Já, Lady a Green jsme jeli koupit nejaký party stuffs. Plánovali jsme, ?e pojedeme k McDonallds v Hole?ovicích, ale bohu?el po přejetí hned první odbočky z hlavní jsme jeli na Prosek, kde byla mimo MD i Billa. V MD zjistil Greenhorn na základě Ladyho doporučení, ?e FichMac je o dost lep?í ne? obyčejný Double Cheese. V Bille se ?ádné veliké nákupy nekonali. Lady koupil asi dvacet gambáčů v plechu a vydali jsme se na zpáteční cestu. Piva do lednice, fernet z mrazáku, men?í snídaně a několik warmupů před prvním TP byly nutností. Průběh teamplayů si mů?ete vyčíst z wars. Nutno podotkout, ?e podmínky nebyli vyrovnané. Nechápal jsem, kdy? mi Lady po jedné hře řekl, ?e Legender SPT necoachuje ale je v místnosti s Greenhornem a Gambem a ?e prý časuje jim. Také tím myslím částečně kazil zábavu SPT. Celý den nás ubíjelo nesnesitelné vedro, které ne?lo eliminovat ?ádným způsobem (otevřením v?ech otvorů ve v?ech zdech bytu). Není se co divit, ?e jsme se v?ichni u? tě?ili na výlet do nějaké knajpy. Jena bohu?el musel jet za slečnou a Hawrix jel s ním do Příbrami. Vrátit se měli někdy ráno. My jsme ve dvou skupinách vyrazili. NoFX, SIM, Ladykiller, Greenhorn a Gambrinus ?li první, jeliko? měli u? veliký hlad a já s Jurou a Legnderem sme se vydali půl hodiny za nimi. Jakmile jsme vy?li před dům, zatáhlo se a začalo chcát jako z konwe (je divné, ?e kdykoli jsme byli uvnitř, přa?ilo slunce jak na Sahaře a kdykoli jsme vylezli ven začalo pr?et =). V?ichni z první skupiny kromě Greenhorna ?li na pizzu do nedaleké pizzerie a Greenhorn do hospy naproti. My jsme při?li do hospy kde zatím seděl zatím jen Green a jedl cosi s knedlíkem =). Počítali jsme, ?e ostatní, a? se nají, dorazí brzy za námi. Jenom?e se mezitím trocha rozpr?elo (přirovnal bych to k vylejvání kýblů vody) a přechod přes silnici, která nás od sebe dělila se zdál nemo?ný. Nakonec skupina v pizzerii nejspí? sebrala dostatek odvahy a dali si sprchu. Debata probíhala v poklidu, Gamb započal hrát svůj oblíbený duel s Janem Becherem (nutno podotknout, ?e ho je?tě nikdy nevyhrál). Do bitvy nastoupil s obvyklou taktikou: "Becherovka neublí?í, jen pohladí". Krátce před půlnocí jsme byli nuceni změnit lokál, proto?e vrchní u? chtěl zavřít. Popolezli jsme cca o 100 metrů ní?e na té?e hlavní ulici do Základny. Gamb pokračoval v duelu a Greenhorn začal do hloubky probírat problematiku nemytí se (podrobnosti bych pro jejich nechutnost raději nerozebíral =). Gamb se nejspí? nechtěl smířit s nepříznivým skóre, které nad ním dr?el vý?e zmiňovaný Becher a jal se objednávat dal?í a dal?í. Po chvíli jeho zvířecí pudy vypluly na povrch a svým chováním bavil téměř celou hospodu. Zanedlouho upadl do spánku. Navrhl jsem aby ho kluci na protěj?í straně stolu zvedli ze stolu a opřeli o opěradlo ?idle. Potom, co tak učinili, se bohu?el Gambík zkácel i s ?idlí vzad. Jistě nemusím popisovat, ?e zábava lokálu byla na ná? účet, kdy? jsme si museli zvednout, co nám upadlo =). Jeliko? to vypadalo, ?e umřel, zaplatili jsme a vynesli si tunového Gabíka před lokál. Táhli jsme ho s Ladym a najednou Gamb znovu nastartoval a jevil náznaky pomoci tak, ?e hrabal neposlu?nýma nohama. Je?tě ?e má jura v baráku výtah! Doma jsme na?e zavazadlo posadili na křeslo a huráááááá pro kameru =). Natáčeli jsme, co se dalo, samosebou hlavně Gambrinuse =). To co jsme natočili by nebylo publikovatelné fakt nikde! Já si je?tě zahrál pár fun duelíku s Ladym a byl čas valit. Lady ?el spát do auta (Ladycar) a já na tramvaj, která mi jela a? za půl hodiny, tak jsme s Ladym je?tě pokecali.

Neděle

Kdy? jsem ráno kolem 11. hodiny přicházel k jurovu domu, Lady je?tě le?el na zadní sedačce Ladycaru, tak jsem ho vzbudil. Pak jsme si v?ichni prohlí?eli, co se nám podařilo natočit. ?e to byla veliká zábava ani psát nemusím, jen pro Gamba to znamenalo nejen zábavu, ale hlavně obrovské překvapení. Lady s Greenem a Legenderem jeli na nákup a my hráli nějaké duely. Gamb nějak nebyl ve své ků?i, ale oproti tomu, jak vypadal je?tě před sedmi hodinami byl vcelku fit. Po příjezdu kluků z nákupu Jen4 s Hawrixem pořád nikde, tak jsme namixovali teamy a dali nejaké ty TP. TA vs SPT jsme se bohu?el dočkali a? po 15. hodině, kdy Jena s Hawrixem konečně dorazili. Taky jsem je?tě něco natáčel, ale nev?iml jsem si, ?e Gamb nevrátil pásku na původní místo a bohu?el já čůůůůůráááááák tu parááádu celou přehrál. Myslel jsem, ?e si ustřelim palici. Natočil jsem je?tě Jurovu zpověď, jak přestává kouřit potom, co udělal denně 3 krabky, taky sem natočil jeho kytky na balkoně =). Kdy? se schylovalo k 17. hodině, v?ichni kromě mě a Jury začali balit. Potom jsem s Jurou vynosyl v?echny odpadky, které se jen tak tak ve?ly do malé chodby. V?echno jsme vyhodili, kompy naházeli do aut a byli jsme připraveni na odjezd. Já domů, Jura jel s Ladym a Legenderem do Havlíčkova Brodu, od kterého má nedaleko chalupu. V?ichni se rozhoučili, dohodli na cestu do Slu?ovic a rozjeli se k domovům. Já ten samý den upaloval vrátit půjčený switch, za který jsem ručil ?ivotem (nebo jeho pořizovací cenou 140 000,- =).

Závěrečné hodnocení

Zupa LAN party s komorní atmosférou (trochu úlet =)

+ Zábava

+ Tréninku TP

+ Lidi

- Nesnesitelné horko a dusno

- Vysoká hmotnost Gambrinuse

- Já čůrák přemazal ten cool záznam!!!

[TA]G!mp

 


rip  
rip  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  

 

tyfoon vs wh3nom  
Krysa vs Wh3nom  
[TA] vs FA  
[TA] vs Dinhz  
Wh3nom vs Draven  

» More...

by [TA]Tyfoon 
by [TA]Tyfoon 
by [TA]X|cht 
by [TA]Cypp 
by [TA]X|cht 

 

Online visitors: 1
All visitors:
Registered users: 864

samo
[Výsledky]
    
Stránka vytvořena za 0.022089 sekund!
Za komentáře na těchto stránkách neneseme ŽÁDNOU odpovědnost