LOGIN:
» Register «» Lost password? «

 


» News
» Members
» Wars
» History
» Výlevy

» Reports
» Demos
» VQ3 Guide
» Unsortable

» Awards
» Contact
» Guestbook

» Register 

Get Chicken!
Čtvrtek

 Get Chicken! party se konala klasicky ve Slu?ovicích v hotelu B.S.Dealer. Herna umo?ňovala účast maximálně 60 hráčům. Doba trvání se protáhla na necelé 4 dny oproti akcím minulým (3 dny). Odjezd byl domluven na 9. hodinu od Jury. Jura měl jet Jenovou 106, já s Greenem Gambovou 121. Snad nikdo nevěřil, ?e Gamrinus bude tak brzy schopen ve střízlivém stavu přijet na smluvené místo. V?ichni včetně mě, mu jak se později ukázalo křivdili - dorazil je s 10 minutovým zpo?děním a nejevil náznaky opilosti. Hned po jeho příjezdu jsem vyslechl hromadu nadávek na trička, která jsem obstaral. Jena a Píďa dorazili vzápětí. Po nalo?ení kompů do aut se posádka 106 vydala pro TumDeDuma a já s Gambem pro Greenhorna. Plánovali jsme, ?e v?ichni pojedeme pohromadě, ale plán se ukázal z časových důvodů neuskutečnitelný. Kdy? jsme přijeli ke Greenhornovi, byl u? řádně sbalený (nezapomněl si ani svůj zahnojený půllitr), opět jsem vyslechl ódu na na?e báječná TA trička, nalo?ili jsme Greena a vyrazili na dálnici směr Brno. Jakmile jsme před desátou hodinou vjeli na dálnici, obdr?el jsem od sestry SMS, ?e prý mě při?la nějaká paní z OSSZ (PSSZ) zkontrolovat, zda řádně marodím => docela pech. První na?e zastávka byla u pumpy Shell v Průhonicích. Hodil jsem do sebe čtvrtku kuřete, Gamb s Greenem pečený klobásy, nakoupili nějaké potraviny a dali se opět na cestu. Slunce peklo, v aute jak ve fri?áku a před námi více ne? tři čtvrtiny cesty. Green nás bavil vyprávěním o tom, co ?e se mu to dělá mezi prsty u nohou, kdy? je tak pekelný horko a on si je nemyje. Zábava trvala jen do doby ne? nám chtěl dát přivonět. Greena u? zase bolely nohy, tak jsme dali dal?í přestávku. Dále na cestě nám zavolal Ladykiller, který vezl Legendera a [RF]FrOgfOOta se třemi sudy piva Bernard (15l 13°, 30l 14°a 50l 12°) a hafem monitorů (pro sebe Miciho a Ludwiga), ?e prý je u? někde za Brnem, nemělo tedy smysl, aby jsme se ho sna?ili dojet. A? ke sjezdu z dálnice jsme valili kolem 130 km/h, ale pak za Vy?kovem, kde jsme sjeli, se cesta proměnila v umírání za ?iva. Gamb odmítal překračovat povolenou rychlost => vnitřní teplota vzduchu vzrostla úměrně zpomalení auta. Gambrinus měl celou cestu ve výklenku s tachometrem polo?enou tu?ku, která zakryla kontrolku signalizující spotřebu rezervy. Kdy? jsem náhodou svedl řeč ke spotřebě na?eho vozidla, Gamb s hrůzou odstranil tu?ku a by byli překvapeni, jak dlouho je mo?né jet jen na benzínové výpary, nebo? ručička ukazovala mínusouvou hodnotu hluboko pod rezervou. Gambinus, který byl stejně jako my vydě?en z námahy, která byla spojena s vyčerpáním ve?kerého paliva, začal velmi úspornou jízdu vět?inou na neutrál v závěsu za nějakým vozidlem. Po cca 3km jsme na?těstí přijeli k Benzině, kde proběhlo tankování za sumu ne vzálenou 1000 korunám. Já a Green jsme si koupili bagety a je?tě něco k pití. Tedy já si koupil, Green byl ke koupi donucen, nebo? se neúspě?ně pokusil o odchod bez placení. Následovala přestávka někde u Kroměří?e. Gamb si poté vzpomněl, ?e by také potřeboval nakoupit nějaké potraviny, tak?e počtvrté jsme zastavili ve Zlíně. To u? hodiny ukazovaly něco po 15. hodině. Příjezd do Slu?ovic následoval v 15:35. Na parkovi?ti před hotelem u? byl zaparkovaný Ladycar vyzdobený logem Get Chicken! a jmény členů na?eho klanu. V herně bylo u? cca 25 quakerů. Nebyl by to ani Ash3r, kdyby si u?etřil pár trapných připomínek. Mici s Ludwigem, kteří je?tě nedorazili, tu měli u? připravené monitory od FrOga a desetiletého =) Legendera. Lady u? pilně rozdával objednané Everglidy, po kterých se rychle zaprá?ilo. Jali jsme se připravovat sezení a vybalovat kompy. V?e probíhalo vpořádku a? do chvíle, kdy jesem z krabice vyndal svého wingmana, ve kterém nebyla kulička. Pou?ívám toti? jednu kuličku ze starého pilota pro oba wingmany, které mám. Po tom, co se mi hlavou promítlo 3denní sezení a čumění do blba mi půjčil kouli z pilota Ladykiller, kterému nyní vděčím svým ?ivotem (je?tě jednou THX). Aby toho nebylo málo, půjčil mi je?tě Everglide Gigantu (opět THX). Je?tě nějaké problémy s velikostí své 19", která se s počítačem jen tak tak ve?la na malý stůl, ře?il Jura na druhém konci na?eho sezení. Následovala mise spu?tění sudů do zdej?ího potoka, jeho? teplota byla něco kolem 12°C čeho? se zhostil z 95% ná? klan. Jak se později ukázalo na?e kooperace byla při péči o pivo mnohem lep?í ne? v jakémkoli TP v Q3. Po návratu do herny následovalo pár duelů a TP. Nejprve jsme hráli proti QT q3dm6tmp, kterou jsme díky podivné taktice opaváků o 3 fragy prohráli a q3dm7 jsme o 6 fragů vyhráli. Kdy? jsme chctěli dát q3dm14tmp tak odmítali (nejsí? proto abychom nemohli nepasat, ?e jsme je regulérně porazili). Potom jsme ve vstupní hale odpálili nějaký to brčko, při kterém nás Jakuza zvěčňoval svou digitální kamerou. Po několika fun hrách na nás padla únava, ?li jsme tedy spát. Ke spaní jsme vykempovali stejně jako na Get Damned! konec chodby druhého patra hotelu. Jen Lady spal na nejvy??ím schodě herní haly.

Pátek

Kdy? jsem se ráno jako první probudil, le?el u nás i nEph.Mici a nEph.Ludwig. Probudil jsem i ostatní (Jura mě pak celý den proklínal, ?e jsem ho vzbudil o hodinu dřív a ?e prý spal jen 7 hodin - tak si to musel vynahradit a naspával v průběhu celého dne hodin 5, čím? nám docela kazil TP =). Po nutné hygieně a? do oběda jsme hráli vesměs duely. Z důvodu sní?ení rizika odcizení sudů bylo potřeba je přenést do hotelového bazénu v něm? byla teplota o něco vy??í ne? v potoce. Proto?e Lady s Greenem museli vlézt do vody, zjistili, ?e koupel je docela bezva osvě?ení. Krátce před obědem jsme odehráli TP proti spt v DM14, kde jsme nepodali zrovna okouzlující výsledek 98:85. Plni emocí jsme se odebrali na oběd a poté do baru, kde jsme probírali, kde se stala chyba. Shodli jsme se na tom, ?e by bylo dobré hru uklidnit a nevyčítat si chyby v průběhu samotné hry (v budoucnu se ukázalo, ?e to nebude jednoduché). Po malé relaxaci jsme nastoupili proti DSmixu (skAlo, madness, LCLi, Forcer) v DM7, ve které jsme nepodlehli a? zas tak moc, jak jsme očekávali 123:139. Gambrinus k na?í smůle objevil v prvním patře, kde se podával oběd, téměř celý den otevřený bar, do kterého ho srdce táhlo v průběhu celé akce. Připravoval se zde na zlatý hřeb dne - nara?ení prvního sudu. Krátce před setměním se ubohý Gambík konečně dočkal a se svým půllitrem poletoval okolo. Nara?ení se účastnila jen hrstka vyvolených a první pivo natočil Ladykiller =). Teplota bazénu se bohu?el ukázala jako nedostatečná ke kvalitnímu chlazení alkoholických nápojů. Pivo bylo teplé, ale myslím, ?e si ka?dý rychle zvykl. Dříve ne? se Gamb stačil pořádně rozjet, poslal jsem ho pro kameru (později bychom měli po natáčení =). O chvíli později proběhl duel mezi Gambrinusem a Jurou v exování piv. Kdy? se Jura propíjel k polovině svého kelímkáče, Gambrinus u? na něj mlaskal a povídal: "Jurá?ku, bě? se vyblinkat támhle do křovíčka!" Následoval druhý, prakticky stejný duel. Do třetího se přidal i nrMarty, který byl trochu ve výhodě přede?lou spotřebou. Oba dva na?e borce porazil (nutno podotknout, ?e Gamb měl v sobě u? 8 bírců, z toho 2 na ex =). Svou prohru Gamb komentoval slovy: "Já nejsem ?ádnej sprinter, ale bě?ec na dlouhé tratě. Kdo by tady zaexoval 10 piv hned za sebou?" Proto?e lidí kolem sudu rychle přibývalo, bylo prvních 30 litrů brzy vypito, musela být tedy nara?ena dal?í, tentokrát 15ti litrová bečka. Po necelé hodině jsme vy?ahli i tu, tak nezbilo ne? smotnout nějaký brčko. Tady se předvedl Marty, který mistrně balil na klíně takřka poslepu, jeliko? byla tma jak v ranci. Kdy? u? jsme byli v?ichnipořádně na ka?i, napadlo nás, ?e by bylo rozumné zahrát si nějakou clan arenu v dm6. V herně se mě skAlo udiveně ptal, jestli zbylo je?tě nějaké pivo =). Z clanareny si pamatuji jen to, ?e hned po začátku ka?dého kola mě nějaký dva a více luckerů vysma?ili prdel tak, ?e jsem 98% času čuměl, jak hrajou ostatní =). Brzy jsem pochopil, ?e tudy cesta nevede, naplánoval jsem tedy nějaký duel. Nabídl se R@ge (opaváky zvaný té? rej?e), který kdy? mě viděl, si sliboval lehké vítězství v ztn. Ukázalo se, ?e mě totálně podcenil a podlehl s neutrálním skóre O =). Té? Hawrix okusil nějakou porá?ku v ztn a hubu. Nepamatuji si, jak je mo?né, ?e jsem vyhrál, ale screenshoty nel?ou. Taky jsem si v?imnul, ?e na na?em stanovi?ti jsem jen ja a Lady. Green byl nezvěstný a nebohého Gambíka odvlekl násilnický Jura do zdej?í Pizzerie, kde zahnali ?ízeň a utekli bez placení do nedalekého klubu Sud. Tam, jak jsem sly?el, dělali na?i chlapci ostudu (prý si nic nepamtují =) - Gamb toti? pro oba objednával becherovky, ale konzumoval je sám. Před 2. hodinou jsem ?el spát nahoru, kdeu? kempoval Legender (na 10 let ?el spát stejně dost pozdě =), zalezl jsem do spacáku a usnul.

Sobota

Ráno jsme si opět zopakovali proceduru s přenosem posledního 50ti litrového sudu z bazénu do o něco studeněj?ího potoka. Velikou část soboty jsme zasvětili teamplayům, ve kterých jsme se marně sna?ili uklidnit a koncentrovat. S nEph jsme v?echny hry s přehledem prohráli (doufám, ?e je teď hřeje u srdíček). UV jsme v DM14tmp porazili s velikým odstupem i přesto, ?e jsem z této hry měl téměř nejhor?í pocit =). NoExMix v DM6tmp podlehl té?. Teplota v hale dosahovala 32°C, proto jsme se ?li ochladit (a zchladit) do bazénu. Tento den jsem hrál dost honě své oblíbené ZTN ve kterém jsem vesměs vítězil a? na hru s lukerem =) Micim. Večer se grilování kuřátek iniciativně ujal pracovitý Marty a stal se hlavním ohnivcem. Připravil ro?t a mistrně dvěma klacíky přhazoval kousky uhlí. My se opět dali do točení piva (Ladykiller a Já). Musím pochválit kvalitu hotových kuřat, která podle mě hravě strčila do kapsy jakékoli pouliční grilované kuře - opravdu to byla lahoda. Celý večer byl mnohem klidněj?í ne? ten páteční - Gamb s Jurou neudělali takovou ostudu a neo?rali se jak dobytek. Z Gambrinuse jsem si udělal legraci tím, ?e jsem mu řekl, ?e dneska jsou piva na příděl (ka?dý max. 5 piv). On se na mě smrtelně vá?ně podíval a řekl: "Tak to pozor! O tom se ne?ertuje!" a rad?i se přesunul blí?e k sudu. Kdy? pak někdo při?el a zeptal se jestli je je?tě pivo, Gamb mu hbytě odpověděl: "Tam u? ?ádný pivo neni! U? je tam jen moje ?elezná rezerva!" Ale samozřejmě se dostalo na v?echny, kteří měli chu?. Dneska při?el včas i skAlo, který se pít nestyděl a pořád od někoho tahal cigarety. To samé dělal u? přes týden nekouřící =) Jura (ten bezpečně dvě krabičky vykouřil). Kdy? pivo opravdu do?lo, vyrazil Gamb, Gam3r, Jurra a skAlo do Sudu, kde prý zkou?el skAlo sbalit nějaké holky, ale moc se mu prý nedařilo.

Neděle

To, ?e jsem byl vzhůru jako první bych snad ani nemusel psát. Docela mě nasralo, ?e je neděle a brzy budeme muset domů. Po mně se probudil i Greenhorn, který se prý potřeboval akutně vysmrkat. Bylo mi divné, ?e nás tím u? neobtě?uje, tak jsem se ho zeptal jestli to u? to vyře?il. Odpovědělí tím, ?e si sundal tričko a vysmrkal se do něj. V Q3 jsem potkal strabba, kterému jsem ZTN tak znechutil, ?e ani jeden match nedohrál do konce. Kdy? se vzbudil i Lady a Greenhorn, ?li jsme se v?ichni koupat do bazénu. Koupel nás po včerej?í pitce pořádně vzpru?ila. Pak jsme jeli na něco snídaní/oběd do slu?ovické hospody, kterou nám doporučil Reset. Taměj?í ?tamgasta se nás ptal, co mají znamenat ta TÁčka na na?ich tričkách. Kdy? jsme mu to vysvětlili, myslel, ?e si z něj děláme prču, tak se ?el opět věnovat alkoholu. Po jídle jsme jeli k pumpě pro Ladyho oblíbené cigarety =), to u? slunce pra?ilo tak, ?e nebyla jiná mo?nost, ne? po návratu naskákat zase do bazénu. K na?emu překvapení se brzy vyloup i Gambrinus, na kterého byl náramný pohled. Kdy? lezl po ?ebříčku do bazénu, začala na něj malá stokilová otylka cákat ledovou vodu. Slu?ný Gamb se zmohl jen na: "Co je to za lamu?!" Jura u? musel jet s SPT, tak jsme se s nimi rozloučili, já klasicky prohrál ZTN s [2f]LCLim v overtimu, sbalili jsme kompy a Lady odvezl nejmenované lamery z Neophyte do Zlína na nádra?í. My jsme měli příle?itost vidět NR, kterým kdy? prohrávají, ují?dějí nervy a křičí na sebe jako my (to nám ve čtvrtek říkal Jakuza, jak jsou NR proti nám v klidu =) Potom zase rychle do bazénu, kam za námi za třičtvrtě hodiny přispěchal i Ladykiller, kterého na?těstí zmiňované lamy moc nezdr?eli. Z bazénu rovnou do aut, z aut do knajpy ve Slu?ovicích na jídlo a z knajpy ku Praze (do které se nám teda vůbec nechtělo). Taky jsme málem nedojeli, proto?e po čtvrthodině Gambrinus usnul za volantem. Na?těstí se u Napajedel probral, ale stejně obě posádky rad?i zastavili u McDonnals. Tam jsem se občerstvil pohledem na mladou slečnu, která disponovala opravdu nádhernými plícemi č. 4-5, které v ?ádném případě nejevily ?ádný nedostatek spojený s jejich pravděpodobně vysokou hmotností. SPT nám napsali SMS, ?e se jim podařilo odpálit pravé zadní kolo, se kterým se museli prát asi půl druhé hodiny. Ladykiller se je?tě naposledy taktně zeptal Legendera, jestli opravdu neexistuje mo?nost, ?e by pro něj přijela matka a on by si tak u?etřil 1,5 hodiny cesty. Legender bez náznaku snahy tuto mo?nost zavrhl a na Ladym bylo vidět docela zklamání, proto?e se u? tě?il domů na svou přítelkyni. Plni dojmů a emocí z konce krásné party jsme se rozloučili, nasedli do aut a rozjeli ke svým domovům. Slunce ji? zapadlo, kdy? jsme přijí?děli do rodné Prahy.

Fotky
 
[TA] v akci 1 [TA] v akci 2
G!mp s Jurou při grilování kuřátek Greenhorn s Ladykillerem v baru
[TA] v baru Gambrinus v baru
 LadyCar [TA] LadyCar (Get Chicken!)Závěrečné hodnocení

Trochu odli?ná LAN party tím, ?e jsme zde nebyli jen zalezlí v herně, ale taky jsme si u?ili krásného počasí u bazénu, piva a kuřat

+ Zábava

+ Trénink TP

+ Lidi

+ Bazén s ledovou vodou

- Nesnesitelné horko a dusno

+/- Nepřítomnost sLica (Jura =)

[TA]G!mp

 


rip  
rip  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  

 

tyfoon vs wh3nom  
Krysa vs Wh3nom  
[TA] vs FA  
[TA] vs Dinhz  
Wh3nom vs Draven  

» More...

by [TA]Tyfoon 
by [TA]Tyfoon 
by [TA]X|cht 
by [TA]Cypp 
by [TA]X|cht 

 

Online visitors: 1
All visitors:
Registered users: 864

samo
[Výsledky]
    
Stránka vytvořena za 0.024334 sekund!
Za komentáře na těchto stránkách neneseme ŽÁDNOU odpovědnost