LOGIN:
» Register «» Lost password? «

 


» News
» Members
» Wars
» History
» Výlevy

» Reports
» Demos
» VQ3 Guide
» Unsortable

» Awards
» Contact
» Guestbook

» Register 

Get Married!

Čtvrtek

Jeliko? jsem u? skoro 2 týdny měl počítač u Gamba, byli jsme dohodnuti, ?e si k němu ráno přivezu jídlo a oblečení, abychom se nemuseli zdr?ovat cestou ke mně. Gambrinus bohu?el středeční večer strávil v nedalekém nonstopu, kde bohu?el nepil kofolu. Proto, kdy? jsem u něho krátce před devátou hodinou zazvonil, nebyl tudí? úplně ve své ků?i. Postě?oval jsem si, ?e se necítím zrovna zdráv, nebo? u mě přes noc vypukla horečka a rýma nebývalé intenzity a oblévalo mě najednou horko i mráz. Gamb odvětil, ?e to zná, a ?e mývá také často horečku (já věděl, ?e ví prdlajs, nebo? ta jeho horečka zpravidla následovala po dlouhodobé náv?těvě některého z restauračních zařízení). Přinutit Gamrinuse vstát a zabalit si hrací náčiní mi trvalo bezmála hodinu, po které následovalo půlhodinové doplňení tekutin v podobě cca 1,5 l vody s rozpustnými multivitamínovými tabletami, jejich? mno?ství činilo 300% doporučené denní dávky. Po koupeli byl u? schopen normálního pohybu a za častého zapalování cigaret si zabalil kompa. Ačkoli jsem přijel o 1/4 hodiny dříve, odjí?děli jsme k Jurovi se 40 minutovovým zpo?děním. Kdy? vykoukla Jurova hlava z okna, bylo poznat, ?e spolu s nějakým kamarádem při testování leto?ní úrody vdechl trochu tetrahydrocannabinolu, čemu? jsem se přirozeně v průběhu no?ení věcí do auta také neubránil. Nevím jak Gambovi, ale mě a Jurovi první dvě hodiny cesty utekly velmi rychle, nebo? bylo veselo (u? si nepamatuju čemu jsme se smáli, ale určitě bylo čemu). V průběhu celé cesty jsme řidiče nabádali k rychlej?í jízdě, nebo? jsme se u? velmi tě?ili a probírali jsme nedávné události české Q-scény. Někde na dálnici před Brnem jsem obdr?el od kohosi SMS, ?e prý se dostal do nepěkné situace asi 100 kilometrů za námi, kde se prý vytvořila kvůli bouračce destikilometrová kolonka. Zde se ukázalo, ?e můj spěch byl k dobru, nebo? posadky vyraziv?í z Prahy hodinu a více po nás, přijí?děly do Slu?ovic kolem půlnoci (narozdíl od nás :O. Poprvé ze v?ech cest Praha - Slu?ovice jsme zvolili cestu Brno - Zlín přes Jindřichův Hradec, co? se také ukázalo správné, nebo? a? na men?í záseky v kolonách jsme jeli plynule a? na místo akce. Před motelem BS Dealer, ukazovaly Gambovy digitálky 17:09. Kdy? jsme si stěhovali náčiní dovnitř bylo v hale kolem deseti hráčů, a postupně přijí?děly dal?í osádky různých nepra?ských klanů. Po naběhnutí systémů jsme debatovali se členy Quake Troopers o vlastních videích, které jsem si musel povinně za přihlí?ení jejich aktérů prohlédnout =). Vypadala vselku dobře, ale kdy? jsem se dozvěděl, ?e byla tvrořena z účelných dem nahrávaných ve FFA módu, nenapadalo mě jiné slovo ne? "llama?" =). Poté mi volal Jena, ?e prý stojí v nějaké koloně za Prahou a odahdoval příjezd kolem půlnoci. V tu chvli jsem přijal simultánní hovor od Wara, který si mi stě?oval na podobný problém. Teamy vesměs v?ech klanů byly neúplné, tak?e nezbývalo, ne? hrát nějaké duely. Ty se mi příli? nedařili, nebo? kvalita mé sigmy byla pochybná a netrpělivě jsem vyčkával Ladyho, od kterého jsem si měl koupit v?dyklouzavou podlo?ku EverGlide. Kdy? u? byla tma při?el mě pozdravit v?dy usměvavý LCLi a vzápětí se objevil i Inta, kterého jsem viděl rád v civilu narozdíl od Ztn3tourney1, ve které jsem z něho měl na základě několika málo přede?lých dní jisté obavy =). Kolem půlnoci opravdu dorazily posádky z Prahy (Warův kamion a SPT). Po několika TP, kdy ná? tříčlenný team doplňoval Reset, jsme se se?li v hale, kde se mělo trochu pohulit. Jura ubalil něco, co vá?ilo bezmála čtyři gramy a podobalo se uřízlé le?enářské trubce. Kdy? u? předmět doličný oběhl kolem dokola asi desetkrát a ubyla jen třetina, začali jsme si ho podávat jako černého Petra. Někteří se vytráceli, jiní zase přicházeli a postupně se vystřídalo kolem 20 lidí. Poté jsme se opět věnovali TP, kdy jsme byli poprvé pora?eni teamem QT o jeden ubohý frag v DM14 hlavně díky Jurovu TK 4 =). Následovalo je?tě pár brček a kdy? nás přemohla únava a ?li jsme spát do hotelové chodby jako obvykle. Na jednom konci u? le?el nějaký člověk a Jura myslel, ?e je to nějaký quaker. Jeliko? byl vcelku na ka?i, chtěl zjistit, kdo to je, proto si nad něj stoupl a nklonil se. Dotyčný se probudil a s výrazem smrtelného strachu se podíval na Juru. Ten se mu koukal do očí a začal se stra?ně smát, byl to fakt úlet jak ho.... Ne? jsme usnuli, smáli jsme se jak prokopnutí, co? nějak ganju nekouřící Gamb nemohl strávit.

Pátek

Někdy kolem deváté jsem vstal, nechal dvě spící lemra na chodbě a ?el do herny. Vzhůru bylo jen pár lidí, tak jsem se nasnídal, provedl nezbytnou hygienu a zahrál pár duelů s lamičkama, které přijeli spolu s QT. Potom, co se probudil Lady, jsem ho začal ihned opruzovat, ?e bych rád s jeho pomocí upgradoval můj "mausped" a jestli by se nepodíval do své kouzelné bedýnky =). Upgrade provedli také někteří vlastníci EverGlidů s nověj?ím jemněj?ím a mnohem shitověj?ím povrchem, který se jim po jednom a půl měsíci o?oupal, natolik, ?e připomínal druhou, zcela hladkou stranu. Nyní jsem mohl neru?eně vychutnávat vítězství nad vět?inou oponentů, se kterými jsem se střetl (hlavně proto, ?e duely hrálo jen pár lam a nelamám jsem podlehl =). I tento den se nám v TP vcelku dařilo, nebo? jsme utrpěli opět jen jedinou porá?ku a to proti teamu tvořenmu Intou, LCLim, skAlem a Madnessem 132:159 v DM6. Ochutnat prohru jsme jim umo?nili vzápětí v mapě DM7 (105:94). S přibývajícím časem se Gamb víc a víc tě?il na soudek, který se u? chladil v bazénku. Kdy? nastal moment, na který tak dlouho čekal, musel jsem se podvolit k jeho vyta?ení z docela studené vody. Do vody jsem celý nemusel, ale ruka a? po rameno ponořená do takhle studené vody nebyla úplně to pravé. Nara?ení sudu proběhlo v komorní atmosféře několika osob (Já, Jura, Gamb a Frog). Natočili jsme si pivka, přičem? Frog zjistil, ?e kovová pípa poněkud netěsní, musel se proto odebrat pro pípu plastovou. Nastala velmi zvlá?tní situace. Noc - měsíc svítí jako při úplňku - sud u bazénku a kolem něj v?ichni (3) přítomní členové TA s tou malou tlustou holkou chlemtaj pivo =). Pak při?lo je?tě pár lidí, popíjelo se, hulilo a klábosilo - prostě pohodička. Po dvou hodinách mě zima přinutila jít se ohřát do herny, kde jsem prohrál v T4 proti nějakému střízlivému kořeňovi 48:11 nebo tak nějak, tak jsem nic nelámal přes koleno a se svou várkou hulení raději vrátil k bazénku. To u? byl sud ale přenesený do haly hotelu obklopený členy TA a několika dal?ími pijany :O. Gambovým a Jurovým cílem bylo vypít je?tě tento večer v?ech 50 litrů. Postupně jsme odumírali a kdy? se nám chtělo spát, přemlouvali jsme s Jurou Gamba, zda nás nechá přespat na zemi svého pokoje, nebo? spánek na chodbách hotelu byl zakázán. Gamb neoblomně odmítal, herna byla pokryta těly padlých quakerů, tak nám nezbylo ne? zákaz poru?it =).

Sobota

Jeliko? jsem vstal o mnoho dřív, vyhnul jsem se na rozdíl od Jury Resetovu kárání za poru?ení zákazu =). Zbytek klanu byl po včerej?ím večeru značně vyčerpán, proto mi nezbývalo, kromě hraní duelů, hrát za jiný team. Poprvé jsem hrál s nOt proti SPT, kteří podlehli v DM6 155:82. Někdy po poledni vyhlásil Reset registraci a při té příle?itosti jsme si s Jenou popovídali o stavu na?ich klanů a polemizovali o jejich budoucnosti (bůh ví, jak to v?echno dopadne =). Kolem 16. hodiny se objevil Gamb, a poté co mi řekl: "Musíme s Jurou dorazit ten sud!" zase zmizel. Poté chtěli nOt hrát clan war tak mě draftovali QT. V jejich teamu jsem se ohřál na del?í dobu a postupně jsme porá?eli v?echny teamy, na které jsme narazili. Také jsem zkusil ?těstí proti Mičimu v T4 (16:25 :(). Narozdíl od něj mi radost udělal Madness z Demolition Squad (15:6), se kterým jsem měl v minulosti v ZTN3T1 vět?í problémy. Pak u? se nic zvl. neudálo. Spát jsem ?el samozřejmě zhulenej jak dobytek a? po 3. hodině ranní.

Neděle

Po probuzení v úzké uličce někdy kolem 8:49 a následovné očistě jsem se dal do matchů proti Intovi v oblíbené Ztn3tourney1. Svůj záměr (samozřejmě zvítězit) jsem realizoval bohu?el a? na čtvrtý pokus a pomalu jsem si říkal, ?e Inta asi tak velká lama opravdu nebude. Nicméně ?lo vcelku o gg, V budoucnu budu trénovat jeden velmi chytrý prvek z Intovy taktiky (kromě stálého trefování RG =). A to, ?e není dobré se nechat zabít jen tak. Kdy? u? umřít, tak jedině krátce před tím, ne? se má objevit MH, nebo? pak se zajisté v?dy objevím u ní a soupeři ji obratně vy?eru a s trochou ?těstí ho je?tě dokropím (za předpokladu ?e to není llama a MH chce =). Dneska nemohl Gambrinus chlemtat pivo, nebo? měl řídit a Juru nějak pře?la chutˇ. To ale bohu?el neznamenalo, ?e si zahrajeme nejaké TP. Potom chtěli po mně a LCLim jistí členové klanu mkc, abychom si s nimi zahráli nějaké duely, nás v?ak napadl geniální nápad, zahrát 2v2 v DM6 =). Zprvu hra působila vyrovnaným dojmem hlavně proto, ?e na?i oponenti vůbec nenav?těvovali námi kempovanou polovinu mapy (RA), jen z dálky railovali a utíkali před quaderem. Asi po pěti minutách nás nebavilo chránit RA před nikým a nechat se ostrelovat z dálky RG, začali jsme v hojné míře nav?těvovat RG place a tím pádem znemo?ňovali tuto jejich taktiku. Více ne? dvojnásobný výsledek v ná? prospěch na sebe nenechal dlouho čekat (47:21). Proto?e se blí?ila 13. hodina, museli u? někteří balit (SPT, 2f) proto jsme pomalu začali také. Frogfoot musel nalo?it prázdný sud, tak nezbylo jiné ře?ení, ne? zbývající obsah vylejt do kanálu (kdyby se vratil domů s nedopitým sudem, zajisté by v budoucnu nemohl čekat tak velkou otcovu přízeň =). To ale nebylo po srsti vyprahlému Gambovi s Jurou, a proto posbírali tolik prázdných PVC lahví a jali se čepovat na domů. Kdy? u? bylo lahví tolik, ?e bychom se neve?li do auta (myslím ?e jich bylo kolem 16), musel být zbytek pivka vylit. Postupně se herna vyprazdňovala a my téměř jako poslední, oblo?eni pivem, vyrazili ku Praze. Na dálnici u McDonnalds, kde jsme vykonali jedinou přestávku, nás je?tě přepadli nějací qwakeři, kteří vyrá?eli na cestu minimálně hodinu před námi, ale sem dorazili krátce po nás (asi to Gamb valil =). Kdy? začínala být v autě nuda, umotali jsme s Jurou dvě brčka, která se postarala o výbornou zábavu. Kdy? jsme toti? stály asi hodinu a půl v koloně 59 km před Prahou, zdálo se nám, ?e v okolních autech jedou někteří účastníci GetMarried! party. První jsem si toho v?iml já, kdy? jsem viděl Píďu v nějakém men?ím bílém vozidle. Jura s Gambem říkali, ?e jsem asi cvok, ale kdy? jsem dotyčného ukázal Jurovi, rychle změnil názor a uvěřil. Mnoho dal?ích, kteří kolem nás projí?děli nebudu jmenovat, ale bylo jich alespoň 10. Jeliko? se u? nic zvlá?tního nestalo, můj report zde končí.

Závěrečné hodnocení

+ Bezchybná organizace, obědy a ubytování (ostatně jako v?dy)

+ Konání akce od čtvrtka namísto pátku

+ Super lidi

+ Masové hraní TP

+ Super travka

+ 2 Frogovy soudky Bernard 12° (special thanx FROM Gambrinus & Jura :)

- Minimální aktivita TA v TP

- Finanční náročnost dopravy

- Příli? krátké =)

[TA]G!mp

 


rip  
rip  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  

 

tyfoon vs wh3nom  
Krysa vs Wh3nom  
[TA] vs FA  
[TA] vs Dinhz  
Wh3nom vs Draven  

» More...

by [TA]Tyfoon 
by [TA]Tyfoon 
by [TA]X|cht 
by [TA]Cypp 
by [TA]X|cht 

 

Online visitors: 1
All visitors:
Registered users: 864

samo
[Výsledky]
    
Stránka vytvořena za 0.026329 sekund!
Za komentáře na těchto stránkách neneseme ŽÁDNOU odpovědnost