LOGIN:
» Register «» Lost password? «

 


» News
» Members
» Wars
» History
» Výlevy

» Reports
» Demos
» VQ3 Guide
» Unsortable

» Awards
» Contact
» Guestbook

» Register
CoC semifinále: [TA] vs OldSchoolers

by [TA]X|cht

Uplynuly teprve 2 hodiny od tohoto zápasu a ji? vám přiná?ím detailní rozbor toho co se při zápase dělo. Podle očekávání OS disponovali jedinou svojí výhodou a to ultra nízkým pingem (5-15), ale nečekal jsem, ?e jejich zahraniční posila freak, zavítal na náv?těvu ke Cobrovi. Tím pádem jsme tu měli 4 nejhor?í mo?ný LPB jaký svět viděl :) Zato my hráli s Leslim, kterej musel zastoupit Ymp3ra a tudí? nemohl coachovat.
První mapu zvolili OS nečekaně odm6. Celou dobu se přelejvalo vedení z jedné strany na druhou a nikdo si nedokázal vytvořit nějaký vět?í náskok. Ve 20. minutě vedli OS o několik fragů, ale díky na?emu Quadu se nám podařilo ujmout se těsného vedení, které jsme si dr?eli a? do posledních sekund. Bohu?el ?těstí nám zrovna v tomto zápase nepřálo...asi 5 sekund před koncem jsme vedli o jediný frag a mě ve zmatené situaci sestřelil SpyD3R svým railem...sice zasáhnul enemy, ale také mě...samozřejmě enemy pře?il a já chcípnul...skore se tedy srovnalo a následoval 5 minutový overtime. V něm se nám vůbec nedařilo, tak?e konečná snaha vy?la na prázdno 156:166.
Druhou mapu jsme zvolili my a to dm14. Hned od začátku jsme vedli a svůj náskok postupně zvy?ovali. Asi ve 12. minutě jsme vedli u? o 25 fragů a bylo těsně před powerupama, kdy? jsem najednou dostal po?tou od UPC príma lag. Samozřejmě v zápalu boje si nikdo ničeho hned nev?iml (yansi !:) a kdy? jsem se znovu připojil, tak jsem zjistil ?e uběhla půl minuta hry beze mě. Nechci to nijak zveličovat, ale prawda je, ?e od té chvíle jsme začali ?rát hlínu. OS postupně stahovali a ani dal?í pawerupy se nám nepovedlo vzít. Na?těstí jsme se ke konci vzchopili a trochu jsme jim vysvětlili, kdo je tady mastah...126:96.
Díky vět?ímu rozdílu fragů jsme měli mo?nost volit dal?í mapu, a tak jsme po chvilkovém váhání vybrali odm5. Od začátku jsme si vytvořili mírné vedení, ale ping dělal svý, a tak byl stav v průběhu dal?ích minut téměř vyrovnaný. Poslední 4 minuty se nám vůbec nedařilo, něměli jsme Quad, OS furt dr?eli rail a zároveň pomalu a jistě stahovali. Na?těstí se nám v poslední minutě podařilo vyu?ít zbrklosti OS a dát pár lewných fragů, které nakonec rozhodli o na?em těsném vítězství 109:104.

Celkově jsme tedy vyhráli 2:1 na mapy a postupujem do finále WB. I tentokrát jsme dokázali, ?e jsme ?pička CZ scény, jeliko? jsme hráli s oslabenou sestavou a je?tě proti soupeři s LAN pingy, co? bylo občas velice citelně znát. Ka?dopádně to byly pěkné a napínavé hry se ??astným (normálním:) koncem pro nás :)

Nothing but [TA] !
06.03.2003 @ 0:55

comments (2)

 


Skoro samý ?patný zprávy...:)

by [TA]X|cht

Blekeke, konečně se asi po 3 tejdnech dostávám k tomu, abych napsal nějakou pořádnou newsu. Pokud patříte ke skupině jedinců, který nedoká?ou přečíst víc jak půl stRánky blahů, tak raději nepokračujte...bude to na dlouho :)
Začal bych asi několika událostma, který nikdo nijak zvlá?? nekomentoval.

HELLth odchází z [TA] - O tomto jste se u? mohli dočíst v jedné "mírně" zmatené newse, ale snad ka?dýmu normálnímu člověku do?lo, ?e HELLth je buď NEGRamotnej, zhulenej nebo dokonce postí?enej (cé je spRáwně:), kdy? doká?e napsat takovou slátaninu. Důvody, které uvádí pro odchod jsou sice chabé, ale zřejmě mu to stačí k tomu, aby utek od Q3 k jeho nové zálibě...?onglování (prej je to dRsný a měl bych to taky zkusit...třeba časem v?ichni přejdeme na pRo-?ongling:) HELLth byl skvělou posilou pro [TA] a bude nám tu chybět (Tyfovi u? nemá kdo utírat pRdelku:), tak?e tímto ti přeju za celej klan GL v RL ty n3uro-fazzo mutante ! :)

Výpadek WEBu - Nakonec jsem se rozhodl zveřejnit důvody, které vedli k několikadennímu výpadku na?eho WEBu. Na?e sajty jsou umístěny na free hostingovym seRvahu pipni.cz, co? znamená, ?e máme omezení na přenesená data. Ov?em nepočítali jsme s tím, ?e BiZkitovo video bude natolik oblíbeno jednou osobou, ?e si ho doká?e během noci stáhnout přibli?ně 60x (cca 6GB za 8 hodin:) a tím způsobit kolaps pípni seRveru a zároveň několikanásobné poru?ení dohod o poskytnutí free hostingu. Nejhor?í na tom je, ?e se zřejmě jedná o jednu osobu disponující UPC připojením, ale jaksi netrpící omezením downstreamu. Ka?dopádně tento jedinec nás zjevně dost nesná?í, kdy? se namáhá s takovou akcí. Jakmile jsme zjistili co se děje, tak nás přepadlo rozčílení a to někteří z nás (hi BiZi:) jako obvykle směrovali ?patným směrem, tak?e si admini pípni.cz vyslechli hromadu pěkných slov a ničemu to nepomohlo, spí? se situace je?tě zhor?ila...nečekaně:) Na?těstí se nad námi zřejmě někdo slitoval (nebo je to jenom chyba:) a znovu nám bylo zprovozněno na?e konto.
btw: ty zmRde, co si za to zodpovědnej, nepřej si, aby jsme zjistili kdo jsi !

uR rOx - Nedávno se konečně SpyD3R odhodlal nav?tívit UplněPičovskýConnection s tím, ?e jim vysvětlí, ?e Modřany jsou mo?ná opraveny, jak je operátorama do nekonečna omýláno, ale na uR se zřejmě zapomnělo (njn konec swěta:) Sice jsem pochyboval, ?e "reklamace" mů?e něco změnit, ale fakt je takový, ?e v krátké době po této náv?těvě, se ping v uR poměrně stabilizoval...blýská se na lep?í časy !

Mno a teď konečně přejdu k bilancování na?ich posledních zápasů, v kterých jsme zrowna nezářili...

Savage League: [TA] vs (FfraX Arena Team - to davá smysl:)
Teplej seRver, je?tě teplej?í ping a k tomu nejteplej?í pRawidla přikazující hrát mapy odm6 a cpm4. Francouzi nebyli nijak silným soupeřem, ale přece jenom ping byl jejich výhoda (ping 100 vs 60...:), tak?e jsme obě mapy těsne prohráli...odm6: 109:119, cpm4: 103:115.

Open Cup.nl: [TA] vs dlx (deluxe)
Druhý zápas ve skupině a hned asi s nějtě??ím soupeřem jsme odehRáli na ú?asně teplym dánskym seRveru s příznačným názvem "Lagtown". Deluxe si vybrali jako svojí mapu pdm6 a vcelku bez problému jí dle na?ich očekávání vyhráli 111:144. Tento výsledek nás poměrně potě?il (čekali jsme to daleko hor?í:), a tak jsme se s chutí pustili do na?í dm14. Ehm...mno tentokrát to asi pingem moc nebylo, proto?e bylo zcela jasně vidět, ?e mají dlx jasnou převahu...69:170. Njn clan na eurocupové úrovni asi něco umí...:)

Open Cup.nl: [TA] vs FS (Firing "LPB" Squad)
Dal?í teplá parta nizozemců s pingem men?im ne? jejich smyslem pro humor (nějak nereagovali na vtípky o ?idech:). Hned od začátků měli nějaký kecy, ?e jsme nebyli 30 min před zápasem na srazu, tak?e si vyřvali právo na výběr obou seRverů. Po men?im nátlaku (vyhro?ovali jsme jim masovou sebevRa?dou:) jsme je donutili hrát alespoň na GamePointu (dal?í z řady teplejch nl seRverů:) Začlo se jejich dm14 v ní? bylo vidět, ?e FS ?eRou hlínu i se svym pingem 20-30 vs na?ich 50+. Nakonec po velmi vyrovnanym boji FS ucampovali svoje těsný vedení a vyhráli tak 110:118.
Následovala na?e odm5 a tady jsme FS ukázali jaký jsou to newbící...prostě dostali na pRdel 128:111.
Mno a pak při?lo dilema...výběr 3. mapy byl na nás. Po krátké poradě jsme se rozhodli risknout LPB mapu dm7. U? po chvilce se naplnili na?e nejčerněj?í představy. GP nám lagoval jak v dm14 tak odm5, ale v dm7 to bylo nejcitelněj?í...prostě 2 campíci s plazmou a pingem 20 + 2 campíci s railem a pingem 30 se postarali o dokonalý znechucení celý hry. Asi po 10 minutách se na to v?ichni mimo SpyD3Ra vysRali a běhali jen tak po mapě...v 15. minutě u? jsme idlovali na iRc a od 18. minuty jsme byli schovaný v podzemí u bRoku a vyčkávali na enemy (po vzoru Made 4 Quake videa:), bohu?el dotyčný enemy byl buď chytřej?í ne? onen n00b ve videu (Fatality:) nebo asi tu?il odkud smRádek vane (Tyf to hold nevydR?el:). TentokRát nevyhRál skill nad demencí, a proto nizozemský LPB vyhráli 2:1 na mapy.
btw: OC.nl = celá soutě? je provařená, proto?e kdo nemá ping do Nizozemí má smůlu (njn, prej je to střed iNET Evropy:) Vět?ina zápasů se odehrává na nl seRverech z důvodů "fair pingu", co? pro obyčejného 1337 mistRalistu znamená "optický ping" 40 a "skutečný" 80...:(

Open Cup.nl: [TA] vs // Pro změnu banda anglickejch teplometů s trochou toho smyslu pro humor (reagovali na vtípky o ?idech a wlacích...aspoň jsme se dozvěděli, ?e east London = Oswětim:) Tentokrát se hrálo u? newim kde (pěkný uRčení místa:), ale jako obvykle to tam stálo za howno:) Nailed brali odm6 a docela bylo vidět, ?e jí uměj, tak?e vyhráli s přehledem 104:127. My jako neobvykle zvolili dm14 a po tuhym boji jsme opět vy?Rali hlínu 103:122. Zápas byl celkem pohodovej a nailed celekem přeju, aby nakopali pRdele těm nizozemskejm ganja?Routům:)

V posledním zápase nám bude soupeřem ?wédský klan aRCa. Vzhledem k tomu, ?e BC ostoupili z OC, tak jsme zaujali jejich poslední místo ve skupině...jak smutné :(
To u? by myslim stačilo, a? zas pRohrajem tak vám dám vědět...:)

A nakonec něco málo přimo ode mě: Report z RK LAN s00n, ?kola sUx musim udělat 5 opravnejch zkou?ek pří?tí tejden, tak?e mě moc nevotravujte budu dělat, ?e dělám ?e se učim...a s tím souvisí i poslední zpRávička o tom, ?e jsem joinul řady ProGamers, kde působim jako externí newsař, tak?e si budete moci mí blahy přečíst i na tomhle seRveru, ale jeliko? ?kola sUx, tak nepočítejte s tím, ?e se v nejbli??í době dočkáte nějaký záplavy zpRáv :)))

Nic ne? [TA] a smRt wám w?em ! :)
05.03.2003 @ 19:15

comments (3)

 


OpenCup: TA-B vs rM

by [TA]STiNGS

Asi by bylo vhodné zmínit proč proč jsme byli nuceni přesunout na?e stránky na webzdarma. Ne, nebudu se k tomu dále vyjadřovat, kdo to chtěl vědět u? si to zjistil v místě v?eho dění (irc) a kdo to pořád neví a? se na irc staví a optá se :O
Ale teď k titulku: Včera jsme odehráli ná? 2. zápas v opencupu proti nizozemským rM.
Server se na?el poměrně rychle, nejdříve jsme chtěli jít na německou Ebolu ale ta nějak nezvykle lagovala, tak jsme zvolili jiný německý server kde také byli pingy víceméně vyrovnané.
První mapu jsme volili my, a sice q3dm7. Nevím čím to, ale zatím jsme v?dy zahráli lépe mapu soupeřovu :O. Hra probíhala ve stylu kempíku, ale na?těstí jsme vět?inu času dr?eli RA tak?e jsme vyhráli 87:61.
Druhou mapu CPM4 volili rM. rM v této mapě hráli velmi těsně s na?imi minulými protivníky IFC, tak jsem čekal tuhý boj, ale jaké překvapení nastalo kdy? rM nejevily v podstatě ?ádný odpor a snadno podlehli 152:68.
GGs.
03.03.2003 @ 8:43

comments (3)

 


The End of the line...

by [TA]HELLth

Právě jsem se rozhodl opustit [TA] jeliko? jsou lidi, který pro mě nic neznamenaj a je to asi vzájemný. Nejen lidi z klanu, ale i ostatní. Scéna u? neni to co bejvala a lamy mi vysvětlujou, ?e hraju hovno nebo třeba "ahoj Xichte". U? mě to prostě nebaví poslouchat. Q3 je super, ale nejsem první ani poslední co to hraje a nejsem první ani poslední, co končí s "rádoby" progamingem.
Cl_noprint 1
01.03.2003 @ 0:02

comments (12)

 


Redneck LAN Party DONE !

by [TA]BiZkit

Úspě?ně jsme absolvovali RK LanParty a v pořádku v?ichni dojeli domů. Party byla skvělá a co jsem sly?el, tak se líbila i ostatním. Na?e týmy obsadily 1. a 5. místo v TDM a Tyfoon zase musel ukázat yansovi, jak se to má hrát, tudí? první místo pro tyfa a třetí místo pro LCLiho v 1v1. Myslím, ?e organizátoři to zvládli skvěle i přesto, ?e museli několikrát improvizovat (ale to se taky počítá!), a proto jim patří ná? dík - Good Job chlapi.
Reporty z této akce u? se chystají (hi G!mpe a X|chte :P), tak?e se brzy dočkáte.

Dále je na pořadí ta věc s UPC... vůbec se mi o tom nechce mluvit, jakmile toti? vyslovím nebo napí?u zkratku UPC, tak mi běhá mráz po zádech a zmocní se mě neuvěřitelná zlost a chu? zabíjet. Ka?dopádně jsme se dohodli, ?e je nav?tívime tento týden ve STŘEDU 26.2.2003 (hodinu je?tě domluvíme na IRC, channel #ta.cz) a trochu jim objasníme situaci.
24.02.2003 @ 23:19

comments (11)

 


Redneck LAN party coverage

by [TA]G!mp

Dlouho očekávaná lan party v Benátkách nad Jizerou pořádaná klanem rk je v plném proudu. Ji? od pátku se pořadatelé potýkají jak s technickými, tak i organizačními problémy. Zdá se, ?e trochu přecenili své schopnosti, co se kapacity týče. Hala je narvaná k pRasknutí a rozvod el. pRoudu často přetí?ením padá.
Na?i duelisté stále postupují v turnajovém pavouku. Tyfoon čeká ve finále WB na Yanse. Lcli, Wh3nom a X|cht se poperou o finále LB (do boje pravděpodobně zasáhnou i Mkc.Uncus a pora?ený z WB). Zítra se budou hrát TDMka, do kterých jde ná? A-team (SpyD3R, Tyfoon, X|cht, Wh3nom) jako absolutní favorit, tak?e nečekáme ?ádné komplikace. Ná? B-team (BiZkit, STiNGS, Ludwig, G!mp) zatím v trénincích nepodával příli? přesvědčivé výsledky, tak doufám, ?e nás včas nav?tíví pan forma, nebo bude zle X).
Report coming soon...
22.02.2003 @ 18:01

comments (13)

 


UPC Česká republika, a. s.

by [TA]BiZkit

Toto určitě není pokus o ?ádnou reklamu, ale spí? pokus o to, aby se ná? poskytovatel internetového připojení nad sebou trochu zamyslel.
Ka?dý v této době asi ví, co společnost UPC Česká republika, a. s. představuje. Poskytuje nám kabelovou televizi, ve více ne? 80ti českých městech a je zároveň zprostředkovatel, cituji: "Nejoblíbeněj?í a nejpopulárněj?í slu?by Mistral", co? je vysokorychlostní, nonstop připojení k Internetu v Praze a v Brně. Určitě si na první pohled říkáte, ?e nemů?ete mít doma za tu cenu nic lep?ího. Dovolte mi, abych Vás vyvedl z omylu.
Slu?by UPC vyu?ívám u? několik let a dosud jsem se nesetkal s něčím takovým jako teď. Před několika měsíci začaly internetové slu?by této společnosti poněkud "kolísat" (samozřejmě do toho nezahrnuji v?echny problémy a potí?e, které jsme s nimi doposud vytrpěli - je jich nespočetně). Okam?itě se nám to projevilo na pingu (hlavně na uploadu, který je právě důle?itý pro hraní her přes internet. Upload mimochodem v této chvíli dosahuje pouhých 50ti - 60ti kbit/s, co? je pořád méně ne? má iSDN, tak?e si asi doká?ete představit to zpo?dění) a očekávali jsme aspoň nějaké to vyjádření k dané situaci. Bohu?el jsme se nedočkali ani jediné věty na jejich, "jinak velmi aktualizovaných" stránkách, a tak jsem se rozhodl tam zavolat. Po 15ti minutovém čekání na lince a po poslechu té stra?né písně, co Vám tam hrají, kdy? zrovna čekáte na přepojení k operátorovi jsem myslel, ?e ten telefon snad rozmlátim. Nakonec jsem se dočkal a byl jsem spojen s operátorem (člověk, který vyřizuje telefonáty zoufalých hráčů počítačových her, člověk, který sice umí psát na klávesnici v?emi deseti, ale ani za mák nerozumí Internetu), který mi začal vysvětlovat situaci přetí?ené optické sítě po celé Praze a já se nastačil divit. Po dlouhém telefonátu při?la ta osudná otázka.. "kdy to hodláte opravit?" a bylo mi řečeno, ?e do konce února. Dobrá, řekl jsem a zapomněl na to. Před necelým týdnem jsem se rozhodl, ?e tam zkusím zavolat a zeptat se, jak jsou na tom s tím upgradem sítě. Odpověď, kterou jsem dostal, byla méně ne? uspokojující. Dozvěděl jsem se toti?, ?e ji? zmíněná porucha optické sítě, byla úspě?ně v na?í lokalitě opravena, v ten moment jsem nechápal co se to děje, zda sním, či bdím, proto?e nám to neustále lagovalo. Kdy? jsem se sna?il v klidu operátorovi vysvětlit, ?e to opravené prostě není, tak mi polo?il telefon a to byla poslední kapka. Od té chvíle se tam sna?íme volat ka?dý den a aspoň po telefonu zkou?íme přimět tyto "ochotné" operátory a je?tě "ochotněj?í" techniky, aby s tím začali něco dělat. Nedávno jsem mluvil s jistou slečnou (zřejmě operátorka, zároveň se jí chci omluvit, ?e si nepamatuji její jméno), která projevila jistou část snahy a pokou?ela se problém vyře?it. Ov?em celodenní monitorování na?í ulice (uRbánkova) bylo zbytečné, z 30ti tisíc packetů se ztratilo pouhých 50, co? je v normě a my byli zase tam, kde jsme skončili, na začátku.
Dnes jsem se znovu odhodlal a vytočil číslo Zákaznického centra UPC. Znovu jsem na ně apeloval a ptal se jich, co s tím hodlají dělat. Nečekaně neměl operátor ?adné argumenty a říká mi, ?e vá?ně neví co s tím. Odvětil jsem mu silněj?ím tónem, ?e já vím, co s tím uděláme a přikázal jsem mu, a? mě okam?itě přepojí na někoho nadřízeného nebo rovnou na ředitele, proto?e tohle hodlám ře?it, kvůli jejich - dovoluji si říct BLBOSTI - prohráváme v?echny turnaje, a? u? jde o ty zahraniční, či české. Dotyčný operátor mě nechal na lince čekat dal?ích pět minut, aby mi potom mohl říct, ?e se v celé budově nenachází ani jeden nadřízený a ujistil mne, ?e, jakmile se nějaký nadřízený uká?e, určitě se mi do zítřka ozve. Tento "?vást" samozřejmě neberu vá?ně, proto?e těmto lidem u? nevěřím ani slovo, a proto budeme nuceni nav?tívit Zákaznické centrum a pokusíme se tento problém vyře?it osobně. Náv?těvu UPC plánujeme na pří?tí týden, tak?e kdokoli z Prahy, kterému UPC dělá stejnou neplechu jako nám, a? se mi určitě ozve na mail. Čím víc nás tam pude, tím víc se tímto problémem budou zaobírat (doufejme :/).
19.02.2003 @ 19:10

comments (17)

 


<< Previous Next >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31

 


rip  
rip  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  

 

tyfoon vs wh3nom  
Krysa vs Wh3nom  
[TA] vs FA  
[TA] vs Dinhz  
Wh3nom vs Draven  

» More...

by [TA]Tyfoon 
by [TA]Tyfoon 
by [TA]X|cht 
by [TA]Cypp 
by [TA]X|cht 

 

Online visitors: 1
All visitors:
Registered users: 864

samo
[Výsledky]
    
Stránka vytvořena za 0.076294 sekund!
Za komentáře na těchto stránkách neneseme ŽÁDNOU odpovědnost