LOGIN:
» Register «» Lost password? «

 


» News
» Members
» Wars
» History
» Výlevy

» Reports
» Demos
» VQ3 Guide
» Unsortable

» Awards
» Contact
» Guestbook

» Register
Pařba ve Zloníně

by [Ludwig]

Tak dneska začíná kousek od Prahy ve Zloníně pařba, na kterou jsem se u? dlouho tě?il. Na víkend máme pronajatý celý jedno patro hospody, tak?e ?ízní nechcípneme. U alkoholu to ale jistě neskončí (-:
Párty se zúčastní [TA]Tyfoon, [TA]Gimp, [TA]Ludwig, celý klan FL, Bubak*Caja (Polarity), Bubak*Vitek (Raptor) a dal?í hráči, kteří se a? tak na Quake nespecializují (-: Celkem nás bude 15.
Zajímavostí bude uvítací ceremonie v ztn (-: Dravsh si prej povodí Tyfa v T2 jak to hoWno. Plánuje se turnaj v NFS, ale předev?ím v 1v1 Q3, (-: Nejvíc se ale bude hrát TP. Taky si přijde zahrát Jasper, kerej mi včera vysvětloval v Řetezu (klub), jak si mě povodí ve Starcraftu. Na to jsem nemoh odpovědět nic jinýho ne? BBS.
Akce začíná dnes v 17:00 a bude končit v nedělních odpoledních hodinách. Tě?te se na fotky, určitě budou.

P.S.: U? se tě?im, a? si povodim Tyfa po ztn (-:
29.11.2002 @ 11:43

comments (15)

 


by [BiZkit]

Polo?me si otázku, proč tu vlastně jsme *?*.
Na tuto otázku zná odpoveď velmi malá skupinka lidí - já patřím mezi ně ;D
Napi?te do comments va?e verze odpovědí.
(je to takový malý průzkum, tak se sna?te ;P)
27.11.2002 @ 9:14

comments (14)

 


CB-OC6 playoff: TA vs VC

by [X|cht]

Před chvilkou jsme právě dohráli ná? histoRicky první zápas v playoff Open Cupu a to proti německým VC (Vacuum City). U? jako obvykle byly pRoblémy s hledáním seRveru, ale věděli jsme, ?e pokud vybereme ?patně, mohl by ping hrát nemalou roli na výsledku, a tak jsme rad?i dlouho (2 hodiny:) vyhledávali kvalitní seRver. Kdy? u? se na?el seRver na kterém jsme souhlasili s odehráním na?ich map (soupeřovi mapy jsme hodlali odehrát na GC), tak jsme zjistili, ?e snad ?ádný německý seRver neobsahuje dm14tmp. Asi po hodině hledání to ymp3r vzdal s tím, ?e se musí učit (učit muhehe:), tak?e ho musel zastoupit STiNGS. Konec stRastiplného pátRání skončilo na nějakém cizím seRveru, kde jakousi náhodou měly oba teamy téměř shodné pingy (a? na SpyD3Ra, kterej lagoval kvůli UPC...) V 23:00 se konečně začala hrát ona osudová dm14tmp, kterou jsme volili my jako na?í první mapu. Volba to byla výborná, VC po několika minutách netu?ili co se děje, nestíhali powerupy a celkově si moc nezahráli, tak?e konečný výsledek 150:67 byl mo?ná je?tě úspěch. Po té následovala mapa VC odm6 na stejném seRveru, jeliko? jsme se rozhodli, ?e pingy jsou vyrovnané, a tak by nemělo smysl znovu 2 hodiny pátrat po seRveru. Na tuto mapu jsme byli eXtra připraveni, proto?e jsme shlídli dema a upravili, tak podle toho na?í taktiku. Na?těstí jsme dokázali vět?inu času dR?et RA a výboRně útočit na QUAD, a tak jsme i tuto mapu s klidem vyhráli 138:89. Podle pravidel CB se playoff hraje na 3 vítězné mapy, a tak jsme znovu volili my...tentokrát na?í jistotu odm5. Stejně jako v přede?lých mapách jsme se rychle ujali vedení a to po celou dobu dr?eli. Ani několik pauz nás nedokázalo rozhodit (nejlep?í pauza byla, ta jak matka STiNGSe vyhodila pojistky:), a tak jsme s klidem dovedli na?e čtyřhodinové úsilí do zdáRného konce s finálním skore 146:95.
První zápas v playoff pro nás dopadl tedy víc ne? dobře a výsledkem 3:0 jsme dali jasně najevo, ?e tentokRát míříme vysoko. Pří?tím soupeřem by nám měl být někdo z dvojice S9R (Francouzi) nebo nD (Irove), tak?e dR?te palce...
Nic ne? [TA] !!!
26.11.2002 @ 1:27

comments (8)

 


New member

by [BiZkit]

Je mi potě?ením, ?e mů?u zrovna já napsat newsku o přijetí nového člena (lépe řečeno členky :D) do na?eho clanu. Stala se jí Flatlinerova půvabná, rozko?ná a velmi sympatická sestřička Acida, která bude vykonávat funkci coache v na?em B teamu. Mnozí u? jí asi znáte, ale málokdo věděl, ?e je to sestra na?eho Flata, ba dokonce, ?e je to slečna. :O
Tímto tahem se nechceme podobat ani přiblí?it jistému (kdybych napsal konkurenčnímu, tak budu lhát, proto?e nEph pro nás ?ádná konkurence neni :DD) clanu, ale coache potřebujeme a kdy? je navíc ně?ného pohlaví, tak to uvítám 2x tolik (myslím, ?e mluvím za celé Béčko :PPP).
Nezbývá mi nic jiného, ne? ti popřát Acido GL&HF in TA a doufat, ?e to s náma vydr?í?.
25.11.2002 @ 22:35

comments (23)

 


Proč mě nikdo nemá rád, aneb Csáková (nEph) vrací úder

by [BiZkit]

Jestli jste si v?ichni mysleli o mé poslední newse, ?e jsou to jen ironické řeči, mýlili jste se. V poslední době jsou vztahy mezi TA a nEph tro?ku oslabené - v?ichni víme proč. Proto jsem stvořil předchozí newsku, v domění, ?e se třeba postoj nEph vůči TA změní. Byl jsem asi velice naivní. Důkazem je Mikulá?ská Party, kterou clan nEophyte pořádá. Na jejich stránkách je napsáno: "pokud jste nebyli dosud osobně pozváni zkuste nám poslat dotaz na email a my se vám jistě ozveme". Samozřejmě jsme pozváni nebyli, tak?e jsem to zkusil formou emailu. První lidé, s kterými jsem mluvil byli Moon a Rex. Ti proti tomu nic neměli. Domluvili jsme se, ?e by jsme tam ?li jako vyslanci clanu Total Annihilation a mohli by jsme utvrdit na?e jinak ne příli? příjmné sou?ití. Potom ale při?lo na řadu optání se členů nEophyte. Říkal jsem si, ?e vřelá omluva v mé last news pomů?e, ale opak byl pravdou. Vět?ina členů byla proti (nicky nebudu zveřejňovat), stačí ?e vím, o koho jde. My jsme vy?li clanu nEophyte vstříc a oni nám to oplatili velmi příjemně.

Nakonec chci podotknout, ?e tím druhým, kdo se chtěl zúčastnit této akce, byl SpyD3R a já jsem dostal informace, ?e nejsem na party vítán, ale SpyD3R a? klidně přijde. Aspoň vím, ?e s multiherním clanem nEophyte se opravdu nedá normálně vyjít.
23.11.2002 @ 14:04

comments (61)

 


To u? by mo?ná stačilo.

by [BiZkit]

Okolnosti mě bohu?el donutily napsat tuto newsu. Vězte, ?e nejsem zrovna 2x nad?en, kdy? jí pí?u, ale jiné ře?ení asi nebude. Jak jistě víte, tak jsme se rozhodli pokračovat dále v turnaji COC a dali jsme si slovo, ?e poslední aféra okolo kontumace se ji? nebude opakovat. Tudí? nevidím důvod, proč by ka?dý druhý (ne-li ka?dý) náv?těvník těchto na?ich stránek nás měl neustále slovně napadat, atd. Například poslední komentáře k Hellthovo newse od pana Kaina. Tento člověk pí?e, cituju: "Vzkutku vynikajici report svedcici o autorove IQ. To uz ani nema cenu poukazovat na komentare vybranych "nic nez TA" clenu. ROFL! Ubozacci...". Na to se neda říct nic jiného, ne? aby dotyčný přestal nav?těvovat na?e stránky. I přes varování za jeho napadání a výhru?ce, ?e dále u? bude následovat ban, jsi to pan Kain nevzal k srdci a napsal: "Delej, davaj +b, uz se moc tesim...". Hlavně, ?e va?e IQ je úctyhodně vysoké, viďte pane Kain. O dal?ích komentářích se raději u? nebudu zmiňovat, v?ak jste je asi v?echny četli.

Závěrem bych chtěl říct, ?e jsem u? na celé to nedorozumění s adminy turnaje a s hráči klanu nEophyte u? dávno zapomněl a touto cestou bych se jim velice rád omluvil za v?echny nepříjemnosti, které jsme způsobili a byl bych velice rád, kdyby jste na ně zapomněli také i vy. Děkuji za pozornost.
22.11.2002 @ 10:28

comments (20)

 


Finále PGQ3Cup

by [X|cht]

Právě před několika hodinami se dohrál tuRnaj jen? byl někdy v čeRvnu utnut, jeliko? pan sLiz byl neschopen ho dokončit a i přes příslib dohrání na PGch se nic nestalo a čekalo se a? na příchod spásy v podobě pana Rexe, který se vRhnul tuRnaj dokončit. Nejdále z [TA] se dostal Tyfoon po té, co dokázal porazit pRofi hráče z klanu All Stars -> All*Nirvanu a ve finále WB je?tě nrIntEgrityho. Zajistil si tak min 2. místo a čekal na svého finálového soupeře. Ale jak u? jsem zmiňoval vý?e tuRnaj upadl do zapomnění a u? to vypadalo, ?e se nic nedohraje a nikdo neobdr?í ceny, ale na?těstí Rex v nedávné době zapracoval a popohnal hráče k odehrání posledních zápasů. Jako první ze zápasů po této dlouhé době se sehrál duel mezi Nirvanou a Stonym...Nirvana postoupil a utkal se ve finále LB s Integritym a i toho porazil a postoupil tak do velkého finále proti Tyfoonovi. Tento zápas byl velmi sledovaný a bylo dokonce zřízeno GTV (thx yans, ale ten POV ti nezapomenu !:D) a scorebot. Po dlouhém výběru vyhovujícího seRveru a výpadku UPC se hráči se?li na jakémsi pRapodivném seRveru, kde Nirvana měl stabilní ping 48 při velmi skRomném nastavení net hodnot (rate 25000, packets 100, snaps 60...njn 10Mbit se nezapře:) a Tyf ping 50-60 ale skákalo mu to místy a? na 100. Nirvana u? odmítal hledat jiný seRver, a tak se začalo hrát. No nedopadlo to zRovna ??astně a Tyf prohrál jak Nirvanovu pro-t4, tak svoje ztn poměrně vysokým rozdílem. Tyf měl ale výhodu postupu z WB a tím pádem ho musel Nirvana poRazit ve 2 seriích. Tyfovi se bohu?el ani tentokRát nedařilo lépe a ve stejných mapách opět pRohrál.

Bohu?el Tyf nepředvedl svůj "zázRačný" výkon jako v minulém společném setkání a tak se All*Nirvana stal vítězem mezináRodního tuRnaje PGQ3Cup a [TA]Tyfoon se umístil i tak na skvělém 2. místě a vyhrál tak my? Logitech mousman dual optical (BiZkit u? se na ní tě?í:)

GGs Tyfe ---> Nic ne? [TA] !
21.11.2002 @ 3:52

comments (6)

 


<< Previous Next >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31

 


rip  
rip  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  

 

tyfoon vs wh3nom  
Krysa vs Wh3nom  
[TA] vs FA  
[TA] vs Dinhz  
Wh3nom vs Draven  

» More...

by [TA]Tyfoon 
by [TA]Tyfoon 
by [TA]X|cht 
by [TA]Cypp 
by [TA]X|cht 

 

Online visitors: 1
All visitors:
Registered users: 864

samo
[Výsledky]
    
Stránka vytvořena za 0.086160 sekund!
Za komentáře na těchto stránkách neneseme ŽÁDNOU odpovědnost