LOGIN:
» Register «» Lost password? «

 


» News
» Members
» Wars
» History
» Výlevy

» Reports
» Demos
» VQ3 Guide
» Unsortable

» Awards
» Contact
» Guestbook

» Register
Happy New Year 2k3 !

by [X|cht]

Tak jsme se pRávě před chvíli překulili do nowého roku...
Tímto vám (a hlavně nám:) přeji v?e nejlep?í v roce 2003.
Doufejme, ?e bude je?tě lep?í ne? ten minulý.

Je?tě tady mám quotu roku: Manager je člověk, který běhá kolem hráčů a sna?í se jim co nejvíce usnadnit ?ivot...sna?í se jim zajistit pokud mo?no co nejlep?í podmínky, v idealním případě takové, aby nedělali nic jiného ne? hráli...(nEph.Daevon ©)
Pěkný sen, ale třeba se swět změní...lidé se začnou mít rádi, nebude jim zále?et na pěnězích, howno přestane smRdět, UPC nebude lagovat, SpyD3R přestane hRát RA3, Tyf zhubne, bRno se pRopadne do země, Flat a Kytka přestanou hulit a v?ichni hRo?i pochcípaj na pře?rání...to by bylo na swětě hned líp...:)

Prostě se mějte dobře, ale hlavně hůř ne? Já...:)

Rok odchází [TA] powah (opět) přichází !
01.01.2003 @ 0:05

comments (18)

 


Silvestrovské Q3 movie

by [BiZkit]

Silvestr je sice a? zítra, ale u? jsem se nemohl dočkat a musel jsem "[TA]BiZkit (silvestrovské) Q3 video" uploadnout je?tě dnes a hodit sem na něj odkaz -> DOWNLOAD (má cca 110MB, tak?e to neni zas tak hrozný). Snad se vám bude líbit. =)

Chtěl bych poděkovat Cyppovi (najdete ho na IRC - #ur.p4 :O), který kvůli mně a kvůli tomuto videu ztratil hodně času, se kterým by určitě nalo?il lépe (CPMA ? :D).

Jinak chci popřát české quake scéně do toho roku 2003 trochu méně "konfliktů" a hádek, jak mezi jednotlivými lidmi, tak i mezi clany :D.
..jestli toho Quaka někdo vůbec bude hrát :O
30.12.2002 @ 16:25

comments (11)

 


Tak tRochu jiný Vánoce :)

by [X|cht]

U? je to zase tady...zasRaný Vánoce jsou tu !:)
Vánoce jsou svátky klidu a pohody...KECY...Vánoce jsou naopak svátky shonu, nákupů, úklidů a bůhví čeho je?tě...pRostě svátek, kterej mě spí? seRe ne? tě?í...aspoň ?e je volno :)
Jako?to spRávnej pohan nestavim stRomeček, ne?eRu kapRa a nedělám spoustu dal?ích howadin...a od tohoto roku u? ka?lu i na dáRky...já i můj v?evědoucí a v?emohoucí otec jsme se shodli na tom, ?e se natolik nesná?íme, ?e jeden dRuhýmu nic nedáme, tak?e si vlastně u?etříme námahu a mo?ná budeme i dýl ?ít, pRoto?e nás nezkolí vánoční stRes :)
Nechci vám tady Vánoce kazit, ale mě osobně seRe v?e, co si lidi spojujou s Vánoci... Kde je ten klid, kdy? 1/2 obyvatel Prahy lítá v centRu a sna?í se sehnat čupRové dáRky pRo své jistě hodné paRchanty...kde je ta pohoda, kdy? někteří tRáví 24. tím, ?e jen uklízí, vaří nebo jezdí ze slu?nosti za svými velice "oblíbenými" příbuznými...
Závidím těm, kteří se v tom vy?ívají a ti kteří ne, by měli závidět mě, pRoto?e na tohle v?echno seRu a svátky, ikdy? tRochu jinak pRo?ívám v klidu a pohodě...téměř...jdu obalovat řízky a nav?tívit babču asi budu muset :(((

btw: tohle nesouvisí s Vánocemi...tRochu jsem se přemoh a dodělal sekci WARS, tak?e teď je tam přehled vět?iny zápasů za poslední 1/4 roku.
btw2: konečně Ymp3r dodal fotky z Invexu, tak?e vám nabízím "míRně" upRavené foto TAsquady.
24.12.2002 @ 15:04

comments (15)

 


GS.net Cup: TA vs BC

by [X|cht]

Tento čtvrtek jsme odehráli 1. kolo a hned proti silnému soupeři z Německa...Black Crystal.
Jak u? jsem zmiňoval dříve hrálo se na předem uRčených holandských seRverech, kde bohu?el ná? ping není zrovna nejlep?í (60+), a tak jsme ani nečekali ?ádné velké zázRaky. Narozdíl od OC je na skoRo ka?dý zápas přidělen admin, a tak se začalo hrát téměř na čas. BC dali dohRomady sestavu i s coachem naRozdíl od nás, jeliko? jistý "PůlPán" Lesli zapomněl, ?e se dnes hRaje tento důle?itý zápas a odjel si klidně nakupovat s rodiči nějaký sRačky...za to je?tě dostane p3stí :)
Dle očekávání BC volili pdm6...zápas odstaRtoval a SpyD3R v lagu (yeehaa UPC ownZ:)...následoval map restart, ale ani ten nám k lep?ímu výsledku nepomohl. BC dR?eli celou mapu a i díky lep?ímu pingu (2 průměrně 30 a 2 60) a skillu v mapě docela jasně zvítězili 183:92.
V pdm6 nebylo co ře?it, pRohru jsme i tak tRochu očekávali, ale nevzdali jsme se jen tak snadno o je?tě zabojovali v na?í odm5. Mo?ná nás BC podcenili po tak vysoké výhře, mo?ná jenom odm5 neuměj anebo jsme mo?ná tak dobRý (:DDD), ale v této mapě jsme i přes nepřízeň pingu dR?eli vyrovnané skore. Bohu?el se nám nepodařilo stáhnout mírný náskok BC, a tak jsme docela smolně pRohráli i tuto mapu 114:102.
No...zápas to byl zajímavý, obratem v odm5 jsme velice příjemně překvapili i admina, jak se mů?ete dočíst na Cup webu, ale to nám je pRd platný...pRohra je pRohra. Je?tě bych si chtěl postě?ovat na komentář jednoho hRáče BC v poslední minutě, který zněl asi takto v překladu: Je?tě jeden rok tReninku kluci a budete lep?í....ehm v pdm6 nás sice vy?kolili, ale tam nás ?kolí jeden zahraniční team za dRuhým (ping winz:), ale v odm5 se BC v poslední minutě, kdy? jsme měli Quad je?tě báli o výsledek...rad?i se ani nerespawnovali a odpočítávali ka?dou sekundu...myslím, ?e hrát s nima v OC na fair pingu, tak bysme taky tuto větu mohli pří?tě napsat my...zas takový mastahové to nebyli...a kdyby Lesli nebyl Lesli (fuj taková nadávka:), tak...bla bla bla pRostě bysme si je dali a konec ! :)))
Srát na ně, pří?tě hRajem s polákama h00ligans a co jsem viděl, tak tentokRát budeme mít zřejmě výhodu pingu my (?e by byl iNet v Polsku je?tě hoR?í ne? u nás ?:) Tak?e tentokRát u? dR?te palce pořádně !
Nic ne? [TA] & smRt LPB ! :)
21.12.2002 @ 10:36

comments (7)

 


GZ Cup - finále WB [TA] vs nEph A

by [X|cht]

Včera večer jsme měli odehrát zápas, který měl rozhodnout o postupujícím do úplného finále, ale nakonec se ?ádný velký souboj nekonal (ani by se nekonal...stejně neměli ?anci:), pRoto?e team nEhopů se nebyl schopen sejít. Asi po 15 minutách čekání, kdy jsme si mezitím pěkně zalagovali a Tyf dokonce disconnectnul (UPC stRikes back:) se se?li jen Mici, Desta a Jelcin...JoCko se údájně někde utápěl v alkoholu a nikdo z jeho spoluhRáčů nebyl ochoten utRácet tě?ký pRachy za volání na Slovensko...
Je?tě na chvíli svitla naděje, ?e se dostaví aspoň nA!M. Ten se nakonec dostavil, ale Mici pRohlásil, ?e na to ka?le a vy?ádal si kontumaci (!!!) a tím i pád jeho "teamu" do LB. Údajně se ?el věnovat příjemněj?ím činnostem související s rozmno?ováním...pRoti gustu...:) S ostatními jsme se přátelsky rozloučili, poděkovali Barbiemu za adminování a po té si skvěle zahRáli 2v2...:)
Je to sice smutný, ale je vidět, ?e jsme asi jediný z CZ teamů, který je doopravdy schopen hRát ve stanovené teRmíny a v pevné sestavě. Ji? po druhé se nám tak vyhnul jeden z ná?ich údajných "konkuRentů" (blah, bbs !:)...nejdříve nr1 v CoC utekli, kdy? začali pRohrávat a svedli to na připojení (haha...píchlí gumy a spadlí řětězi:) a teď i nEhopZ rad?i nedaj dohRomady sestavu s kterou by aspoň mohli utRpět poni?ující pRohru...:)
Melu o ničem a v?ichni to víme, tak?e to jednodu?e zakončím tím, ?e jsme ve FINÁLE a jdeme si jistě pRo výhRu a zaslou?ené ceny...
Nic ne? náRod --> Nic ne? [TA], smRt megasuperhypermultikárám, Brnu za to ?e maj UPC a my v pRaze lagujem...a samozřejmě Rexovi za to, ?e vůbec ?ije !!! :]]]
18.12.2002 @ 5:30

comments (15)

 


GZ Tournament - TA B vs nEph A

by [STiNGS]

Včera i ná? B-team odehrál svůj GZ match, a to proti nEph-A. Nutno podotknout ?e to byl ná? snad první zápas kde jsme nebyli napomínáni za to, ?e nekomu nadáváme či jsme nemuseli být kontumováni nebo tak něco :). První mapa se hrála OSPDM5, volba nEph. Celou hru měli bohu?el nEph A mírně navrh, i kdy? myslím, ?e jsme s nimi poměrně dr?eli krok, přesto nám v?ak nEph (a UPC - fakt u? to není pěkné) nedovolili zápas vyhrát - mapa skončila 132:89. Na?e volba byla pro-q3dm6, hlavně po té co se nám podařilo nEph A porazit v této mapě v COCu. Mapa opět byla více méně vyrovnaná, ale nEph se zadařilo lépe a zvítězili 154:120. Pokračujeme tedy v LB a po včerej?ím vyloučení OS bych si skoro troufnul věřit v jisté umístění, ale náhoda je blbec tak?e to rad?i neřeknu na plnou hubu :)
16.12.2002 @ 16:05

comments (2)

 


GZ Cup + GS.net Cup

by [X|cht]

Ve čtvRtek [TA]-A odehráli dal?í kolo GZ Cupu a to proti blow. Jak jsme ji? očekávali blow ani nekladli moc velký odpor a do zápasu ?li u? jako poRa?ení. Hráli jsme v pevné sestavě, akorát pan Lesli dělal coache tím způsobem, ?e si do TS povídal s Rexem, kterej byl u něj doma...za co? si v polovině hRy vyslou?il KICK (vidíte kickujeme i vlastní lidi:).
Ping byl mírně příznivěj?í pro nás, průměr 20:40...
Jako první se hrála odm5 volba blow...nečekaně dostali bez problémů na pRdel 130:55. Potom se hrála na?e cpm4 a histoRie se opakovala...124:59.
Blow nám teda zrovna moc neublí?ili, a tak si mů?ou jít v klidu dělat blowjobs do LB :)
Tímto vítězstvím jsme se tedy v klidu probojovali do finále WB, kde narazíme na nEph A, kteří vyhráli nad na?im Béčkem (tRubky:).

O GS.net Cupu u? jsem tu něco málo psal, tak?e to nebudu moc pRotahovat, akorát vás seznámím s na?í velice zajímavou skupinou...
Na?těstí pro nás se oRganizátoři tuRnaje rozhodli udělat jen jednu divizi na skupiny a tím pádam mají i slab?í klany mo?nost si zahRát se ?pičkou evRopské Q3 scény na neutRálních seRverech (ikdy? pRo holanďany moc neutRální nejsou:).
Začít by se mělo ji? tento týden a hned jako pRvní soupeř nám byli přiděleni němečtí BC (Black Crystal)...dále budeme postupně hrát s polskými h (the h00ligans), belgickými M5 (Majestic5), holandskými LMD (Lijkt Me Duidelijk) a pak s jasným favoritem skupiny, ?védským klanem, který je v poslední době na TOP úrovni w (Wutai)...hraje zde spousta výborných hráčů, ale asi se nám nepo?těstí, aby hráli třeba proZaC a tech, ale i tak fhebus, Zane a dal?í se nám postarají o zábavu...na tenhle zápas se v?ichni velice tě?íme (sice na?e přání bylo dostat do skupiny c58...ale ti nás těsně minuli...?koda, bysme jim ukázali jak se to hRaje:). Dále jsou je?tě ve skupině eston?tí teh (teh evil) o kterejch vůbec nic netu?íme a v?e zakončíme zápasem s poRtugalskými IY (IntensitY)...
V postup ze skupiny moc nevěříme, ale aspoň si snad dobře zahrajem, ale i tak dR?te palce...:)
Nic ne? [TA] a CMEPT HErOnyM !!!
16.12.2002 @ 6:13

comments (4)

 


<< Previous Next >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31

 


rip  
rip  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  

 

tyfoon vs wh3nom  
Krysa vs Wh3nom  
[TA] vs FA  
[TA] vs Dinhz  
Wh3nom vs Draven  

» More...

by [TA]Tyfoon 
by [TA]Tyfoon 
by [TA]X|cht 
by [TA]Cypp 
by [TA]X|cht 

 

Online visitors: 1
All visitors:
Registered users: 864

samo
[Výsledky]
    
Stránka vytvořena za 0.120602 sekund!
Za komentáře na těchto stránkách neneseme ŽÁDNOU odpovědnost