LOGIN:
» Register «» Lost password? «

 


» News
» Members
» Wars
» History
» Výlevy

» Reports
» Demos
» VQ3 Guide
» Unsortable

» Awards
» Contact
» Guestbook

» Register
CoC - [TA]-A vs 57vB

by [X|cht]

Poslední zápas ve skupině A jsme odehráli proti 57vB, kteří zatím stejně jako MY neochutnali hořkost poRá?ky, a tak jsme jim tuto zku?enost chtěli dopřát.
Hned od začátku měli 57v pRoblémy se slo?ením teamu, ale v?e se nakonec vyře?ilo a začala se hrát na?e dm14.
Je?tě se ani pořádně nezačalo a UPC dalo o sobě vědět, díky čemu? se SpyD3R ani nehnul z respawnu. Začátek byl jasně ná?, brali jsme powerupy a soupeře nepustili k RA. Po několika pauzách způsobených nečekaně UPC (7 z 8 hRáčů bylo na UPC lajně:) začali 57v mocně dotahovat. Během 3 minut se pRojevila na?e neschopnost, které soupeř výboRně vyu?il a dotáhnul tak 25 fRagový náskok. Po té se a? do 19. minuty hRálo poměRně vyRovnaně, ale nakonec jsme pRotrhli na?í smůlu a vyhRáli s rozumným odstupem...132:100.
Dále se hRála dm7, volba 57v. Zde se ukázalo, ?e ikdy? tuto mapu moc nehRajem, tak jí stále zcala v pohodě zvládáme. Téměř po celou dobu jsme dR?eli RA a Quady byly vět?inou taky na?e, tak?e výsledek 166:85 je dle mě zaslou?ený.
Tímto jsme tedy ukončili skupinu bez ztRáty kytičky (dejavu:) a postupujem jako jasná jednička do dal?ích bojů...
btw: Leslí se zase nedostavil na coachovaní a asi u? dostane do dR?ky, PůlPán jeden wypatlanej !:)))
Nic ne? [TA] & smRt UPC !
22.01.2003 @ 1:06

comments (8)

 


GS.net Cup: TA vs LMD

by [X|cht]

Tentokrát nás očekával lehčí zápas a to pRoti holandským LMD. Jasnou výhodou LMD byl ping 35, na?í výhodou nedávné vítězství nad favoRizovanými M5, které v LMD vzbuzovalo respekt.
Ale jak u? tomu tak bývá, nic není zadaRmo a nic nejde tak lehce, jak si přejete. Tentokrát byl oním negativním faktoRem GS.net seRver na kterém jsme měli hRát. Ihned po připojení jsme se shodli na mapách dm14 a odm5, ale u? ve waRmupu jsme poznali, ?e ty lagy nebudou (jak je zvykem:) jen ze stRany UPC. A tak po chvilkovém domlouvání jsme se shodli, ?e půjdem zápas odehrát jinam, ale ostatní GS.net seRvery byly plné, a tak nám nezbývalo ne? jít hrát zcela jinam. Nane?těstí pRavidla tuRnaje neumo?ňují hrát na jiných ne? GS.net seRverech. Po chvilkovém domlouvání s adminem CB, který zřejmě o GS.net Cupu nic netu?il, jsme se raději vRátili na jeden z GS.net seRverů.
Zde jsme konečně začali hRát na?í dm14. Celkem dle očekávání jsme se ujali vedení a jen zvy?ovali ná? náskok. V 10. minutě ji? po několika "seRver lag" pauzách se obě stRany shodly, ?e na tomto seRveru u? nehodlají hRát a LMD nám nechali dm14 jako vyhRanou mapu (stav byl 74:34) a mělo se pokRačovat v odm5. LMD nabídli svůj seRver, ale HELLtha kickoval PB, a tak jsme se zase po zbytečné pRodlevě vrátili na jiný z GS.net seRverů v domnění, ?e s úbytkem hRáčů na ostatních GS.net seRverech se situace zlep?í.
Mírné zlep?ení tu bylo, ale to by se do toho nesmělo vlo?it UPC, které zase pRo změnu sabotovalo Tyfa je?tě před začátkem a HELLtha ji? ve hře. Začátek odm5 byl celej zmatenej...ping lítal od 70-200 a LMD tRochu luckovali. Pak je?tě spadnul HELLth a musel asi 3 min hRát Leslí. V?echno se sRalo a hRáli jsme dost neRvozně (Tyf byl na nás, tak nasRanej, ?e řikal, ?e odejde do nEhopů !:), ale hned jak se vRátil HELLth, se v?e zlep?ilo a začali jsme si LMD i s 2x vy??ím pingem wodit. Nakonec jsme dohRáli odm5 s klidem a vyhRáli 130:79.
Tentokrát jsme hRáli 2 mapy dokonce 90 minut, tak?e veřte, ?e GS.net seRvery začínáme siLně pohRdat...UPC u? ani nezmiňuju...noRmálka:) Na?těstí LMD byli slu?ní soupeři a zřejmě si i přáli s náma noRmálně zahRát...
Tímto výsledkem se dostávame na ?pičku skupiny se skorem 3 výhRy a 1 pRohra...pří?tí týden nás čeká leader skupiny a světový TOP klan Wutai...pRoto u? teď začněte s okultními rituály a? těm LPB ?wédům nakopem pRdele, aby viděli jak se to má hRát:)))
My jsme [TA], Vy nejste NIC !!!
16.01.2003 @ 0:55

comments (17)

 


GS.net Cup: TA vs M5

by [X|cht]

Muhahaha...Kdo nevěřil, budi? zatRacen !
Je to tak...opět i přes D00PRAWDY WELKÉ PROBLÉMY jsme dokázali ze sebe dostat v?e a wyhRát nad Majestic5, bývalým TOP klanem (EC,CPL...:)

To by bylo tRochu hypu ala "nEhopz" na začátek a teď přijde pRawda:)

Prawda je taková, ?e UPC je swině a GS.net seRwery stojej za howno, co? v překladu znamená...[TA] ping 100, M5 ping 60. Na?těstí u? jsme v poslední době zvyklí na v?elicos, a tak jsme bez váhání volili HPB mapu dm14tmp. V ní se nám vcelku dařilo, co? nás a? udivovalo...přece jenom jsme čekali "něco víc" od tak známého soupeře. Skore bylo téměř fuRt vyRovnané, ale ?těstí stálo při nás a v poslední minutě jsme byli na koni MY, ale i tak byla poslední minuta nekonečná...se ?těstím 114:112.
Velmi potě?eni a překvapeni nečekaným vítězstvím jsme se vRhli do pdm6 (pRo změnu LPB mapa:) a se soupeřem dR?eli kRok po celou dobu. Minulost se opakovala a opět jsme v poslední minutě disponovali míRným náskokem, ale tentokRát jsme to pRosrali a soupeř dokázal v posledních 3 sekundách vyRovnat (tRalala vůbec ten vyRovnávací fRag nebyl na mě:) Tímto se zápas je?tě více zdRamatizoval, ale "lag pauzy" ho zase odzdRamatizovali. Bylo vidět, ?e soupeře zjevně pauzy zneRvozňují, a tak nám UPC pomáhalo a posílalo nám je?tě více lagů ne? je obvyklé a pauzovalo se je?tě více:) 5 minut pRodlou?ení tRvalo asi 10 minut, ale to u? nás ani nemů?e tRápit...naopak nás to posílilo a do závěrečných bojů nab00stovalo. M5 v poslední minutě u? nepředvedli podobný comeback jako z 20. min, a tak se mohli jít klouzat...138:128.

Vítězství nás sice potě?ilo, ale hRát 2 mapy 60 min to u? je fakt na howno...tentokRát to nemů?eme zcela hodit jen na UPC, ale i GS.net seRvery si přihodily svůj lag do ohně, co? se pRojevovalo na M5 a jejich výkonu. Navíc M5 utekli ze seRveru poměRně vzteklí s hlá?kou "all ping" přičem? 2 jejich hRáči s pingem 30 a 2 s 90 byl trochu rozdíl pRoti na?im 80-120. Je?tě smě?něj?í hlá?ka byla, ?e jeden z hRáčů v ?ivotě dm14 neviděl, a ?e hRaje coach a webmaster...mno co na to říct...vá? pRoblém !:) Jediný v čem jsem s nima souhlasili bylo "GG UPC"...njn i v Belgii tRpěj tímto supRovým připojením:)

Pří?tě nás čekají opět "domácí" a to LMD...uvidíme s čím na nás příjdou, ale u? předem jsou ztRaceni, pRoto?e MY JSME [TA] & VY NEJSTE NIC !
14.01.2003 @ 0:16

comments (23)

 


NEWS - smRt v?em zdaRma !

by [X|cht]

Pro dne?ek začnu tím, ?e pohRdáme UPC. Tak vykuRvenou společností není ani CZ Telecom...jebat je do hlawy, bombu na ně, pRostě kRutou a pomalou smRt jim !!!
Mno to bysme měli na začátek...dále tu mám výsledek z pRávě dohRaného zápasu pRoti nEhop B (B - A team u? neexistuje, ale fuRt jsou to jenom Béčkaři:) TentokRát jsme se s nimi potkali v CoCu. První se hRála cpm4 (asi si věřili po GZ Cupu:) a ?ádný welký boj se nekonal...pRostě pRohráli saláti 135:90.
Pak jsme zvolili dm14 a začaly pRoblémy...začal coachovat Leslí, který čekal ne? mu nahoděj v PůlPánowě powah a SpyD3R se pěkně rozlagoval. Asi v 15. minutě po několikáté pauze jsme vedli o 20 a SpyD3R se pRohodil s Leslim...a ?li jsme je?tě víc do sRaček. Tyf a má maličkost (ymp3r ping3r hrál howna:) jsme se sna?ili to udR?et nad wodou (čo ma dR?í nad wodou...ping !:), a tak jsme se nakonec je?tě dočkali napínavého konce. Mno ale my nejsme ?ádný Béčkaři (naRozdíl od někoho:) a dotáhli jsme to do vítězného konce...93:89.
Zase nám ho UPC moc nepodR?elo a tak jsme nemohli předvést svůj skill naplno...ale i tak nadále vedem CoC skupinu A bez ztRáty kytičky (G!mp ho je?tě nekick:)
Teď bych vás chtěl jenom upozoRnit na jednu anketku na GZ...Q3A hRáč roku 2002. Je vám doufám jasný pRo koho máte hlasovat...přece nechcete, aby to vyhRál nějakej nEhop lejm nebo dokonce neznámej GZ n00b, kterej si po?le hRomadu mailů...pRoto volte někoho z nás a my za odměnu pRovedem Totální Annihilaci nepohodlných osob (po?lem nEhopy do plynu, cK budou zabaveny kola, UPC odpojí bRno...a řadu dal?ích u?itečných věcí:)
Je?tě jsem chtěl jenom zRekapitulovat rozlosování PG Q3A 1v1 ligy. Dle očekávání Rex nezklamal a rozdělil to jak n00b největ?í:) Sice v pRvní lize máme hned 4 místa z 8 (Tyf, Spydah, Lesli a dokonce i Já jsem byl poctěn:), ale v 2. lize smRdí 3 [TA] a dokonce někteří byli poní?eně vhozeni a? do 3. ligy, kam uRčitě nepatří (HELLth, Flat:). Mno, ikdy? se nám zdá rozlosování poněkud dementní (údajně zále?elo na PG akcích...Logitech Q3 Cup a WCG kvalifikace), tak nás to nemusí tRápit, jeliko? uvidíme kolik z 9. [TA] se pRobojuje do Play Off (?e by 9 ?:)
No a úplně nakonec tu je?tě smRdí jeden CPMA 2v2 tuRnaj pořádaný nrTuberou. Samozřejmě by bylo nejlep?í, kdyby to wyhRála jedna z [TA] dvojic (Kikkomen - Stings + Flatliner, CaRt(m)00ns - X|cht + HELLth, uRbankova ruleZ - SpyD3R + BiZkit, ?alináři - LCLi + Ymp3r) a naopak nevyhRála dvojice Tyf + Flamer, pRoto?e Tyf podlehl tlaku cK a odbindoval si chůzi dopředu:)

btw: A pak, ?e my jsme rasisti/fa?isti/sadisti...poznáváte snad tuto osobu z klanu nEhop ?:)

To je asi tak v?e, co jsem chtěl pRo dne?ek říct...jooo málem bych zapomněl
smRt UPC & Nic ne? [TA] !!!
12.01.2003 @ 23:27

comments (10)

 


Finále GZ Q3A TDM Cupu [TA] vs nEph B

by [X|cht]

U? je tomu několik hodin, co bylo odehráno toto WELKÉ finále, a tak vám přiná?ím své dojmy z tohoto střetnutí.
Začnu pěkně od podlahy, tzn. od tRainu s na?im Béčkem, kdy jsme začali tu?it zRadu největ?í od na?eho milovaného pRovidera. Skvostný nápad, ?e by jsme se mohli rozehrát se spí? pRoměnil v noční můru díky dementnímu UPC se noRmálně 20 minutový zápas pRoměnil v jednu WELKOU pauzu, proto?e 7 z 8 hráčů je týrano hRát na této kdysi welice kvalitní "lajně". Mno to vem CZeRt, ale představa toho, ?e takhle bude vypadat i finále se nám vůbec nelíbila a dokonce jsme uva?ovali, ?e by mohl hrát Lesli s ISDN, který normálně coachuje a mívá (dnes je tomu tak, ?e ISDN je kvalitněj?í připojení na hraní ne? UPC:) hoR?í ping jak my. Na?těstí nejsme ?ádný vořezávátka a tak SpyD3R a Tyf pRowedli několik úpRav, aby minimalizovali ping (30 fps roX, OGC off atd.:)
Samotný zápas začal jako obvykle volbou map...nepochopitelně díky jistému kRyplometovi (hi Lesli:) jsme zvolili CPM4, ikdy? jsme se před zápasem jasně dohodli na dm14...hold bRno bRno PůlPánů je tam plno !:) V této mapě to na oko vypadalo, ?e se nám dr?í ping při zemi (průměr 25), ale jak jistě v?ichni víte...ping vám neukazuje v?e a to mů?e Tyf a SpyD3R jen potvRdit. Na TS padali nadávky v?eho dRuhu na UPC, ale nebylo to nic platný...lagy jsou swině, a kdy? vám na lagometru stoupají zelené hoRy a svi?tí ?luté tRojúhelníčky, tak tu?íte, ?e něco není v pořádku. Naproti nám naopak stál soupeř, kde RiMKi, MYSH a Greenhorn disponují kvalitním pingem kolem 20 a akorát LaDyKilleR jim kazí průměr svým lagujícím ISDN. I přes tyto ne zrovna ideální podmínky jsme dR?eli kRok s nEph v 1. mapě, ale nedařilo se nám obsadit RA a ani Quady nebyli nějak "fRagůpřínosné", tak?e oba teamy bojovali o ka?dý centimetr mapy a vět?ina soubojů končila neRozhodně a stav se nijak dRasticky neměnil. Bohu?el nám nic nevycházelo, a tak si nEph skoro celou dobu udR?ovali mírný náskok, ale to se změnilo přibli?ně v průběhu 18. minuty, kdy jsme sRovnali a vytvořili náskok a ten na?těstí udR?eli a? do zdáRného a velmi napínavého konce....96:95.
Je pravda, ?e tak tuhý odpor jsme nečekali, jeliko? v prvním kole, kde jsme na nEph B taky narazili, jsme je roznesli doopravdy úctyhodným rozdílem. Na?těstí jsme se povznesli nad na?e pRoblémy a v klidu začli hrát odm5, volbu nEph. Hned od začátku jsme nEph dávali najevo, ?e to nebyla spRávná volba a ?e ne nadarmo volíme odm5 i v jiných soutě?ích, proti silněj?ím soupeřům. Oproti přede?lé mapě, byla tato zcela v na?í re?ii a my ná? náskok akoRát zvy?ovali a? do konečného skore 113:63.
Posíleni jasnou výhRou jsme pokračovali i do 3. mapy, kterou jsme opět volili my. Onou vyvolenou byla konečně slibovaná dm14, kde jsme si nEph tě?ce wodili a ji? bRzo před vypr?ením time limitu bylo rozhodnuto o jasném vítězi tuRnaje...finální skore 135:54 a 3:0 na mapy.

Ano je to tak, opět vyhráváme a potvRzujeme tak na?i neotřesitelnou pozici České jedničky na poli TDM !

Na závěr bych jen chtěl něco málo zrekapitulovat z pRůběhu celého turnaje. Ná? team vyhrál celý tuRnaj bez zaváhání a neztRatili jsme jedinou mapu. Dále ná? B team trochu zazmatkoval a byl zbytečně poslán do LB a zde následně vyřazen nEph B. Dále za zmínku stojí, ?e v pRůběhu tuRnaje se rozpadl team nEph A (zrovna, kdy? měli hrát s náma, jaká náhoda:), který nebyl schopný dokončit u? ani tento tuRnaj (lůzRové:) A je?tě bych chtěl poděkovat Barbiemu za povedený tuRnaj a doufám, ?e na?e zaslou?ené ceny obdR?íme, co nejdříve a ne jako od PG za 6 měsíců:)

Nothing but [TA] ---> My jsme [TA], vy nejste nic & kRutou a bolestivou smRt UPC !:)))
10.01.2003 @ 1:48

comments (12)

 


Acida odchází z TA

by [BiZkit]

Bohu?el Vám musím s politováním oznámit, ?e členka clanu xts, sestra na?eho m8a flata a jinak "super" holka opou?tí ná? clan.
Jako důvod uvedla to, ?e stejně nic nedělá a ?e domací sí? asi taky nebude, bo flat je líný chlapeček a nedoká?e koupit sí?ovku a kabel.
Tak?e jí chci popřát za celý clan GL in RealLife & HF u "konkurence". :O
09.01.2003 @ 23:37

comments (3)

 


GS.net Cup: TA vs h

by [X|cht]

Muhaha...a je to tu ! První pořádná newsa roku 2003 a hned velice potě?ující.
VčeRa večer jsme se utkali s polskými h00ligans v tomto pRovařeném tuRnaji na je?tě pRovařeněj?ích nizozemských seRverech. Hned po připojení bylo jasné, ?e to bude ping/lag hRa...my 4x lagging/suXing UPC 70+ vs poLish 100+.
První mapa se hRála dm7, kterou nepochopitelně volili h, i přes jejich jasnou nevýhodou pingu...nečekaně jsme si je pěkně wodili a bez pRoblémů wyhRáli 144:73.
Následowala na?e dm14tmp a doopRawdy WELKÁ OWNAGE. Dlouho se nám dařilo dr?et soupeře skorem k 0, ale nakonec se to nepovedlo a daRovali jsme (HELLth:) jim několik lewných fRagů, výsledek howoří za w?e...191:10.
No jak widíte v polsku asi Q3A newiděli ani z wlaku...mo?ná tak z toho do Oswětimi:)))
Tímto výsledkem sRovnáváme na?e skore ve skupině na 1:1 a jsme tak zatím 5. z 8. Pří?tě nás čeká silný soupeř M5 (Majestic5), který bude mít výhodu pingu, tak?e to bude asi welice zajímavý...
Nic ne? [TA] & smRt nowejm u?iwatelům UPC, který nám seRou ping (tzn. smRt bRnu:) !!!
06.01.2003 @ 10:44

comments (11)

 


<< Previous Next >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31

 


rip  
rip  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  

 

tyfoon vs wh3nom  
Krysa vs Wh3nom  
[TA] vs FA  
[TA] vs Dinhz  
Wh3nom vs Draven  

» More...

by [TA]Tyfoon 
by [TA]Tyfoon 
by [TA]X|cht 
by [TA]Cypp 
by [TA]X|cht 

 

Online visitors: 1
All visitors:
Registered users: 864

samo
[Výsledky]
    
Stránka vytvořena za 0.071572 sekund!
Za komentáře na těchto stránkách neneseme ŽÁDNOU odpovědnost