LOGIN:
» Register «» Lost password? «

 


» News
» Members
» Wars
» History
» Výlevy

» Reports
» Demos
» VQ3 Guide
» Unsortable

» Awards
» Contact
» Guestbook

» Register
GameZone tournament

by [BiZkit]

Před chvílí jsem se dozvěděl, ?e jsme kontumacně vyhráli včerej?í prapodivný zápas proti clanu os (více zde: GZ CUP). Rozhodnutí admina pova?uji za správné a chci mu touto cestou poděkovat, ?e situaci bral vá?ně a rovnou nás neodepsal, jiní jedinci by to s radostí udělali. Touto cestou se také omlouváme clanu os za případné potí?e, které jsme jim nechtěně způsobili a jen budeme doufat, ?e tento incident neochladí na?e dobré vztahy.
Nakonec Vás chci jen upozornit na to, ?e se blí?í na na?em počítadle kulaté číslo 40000. Kdo se stane tím ??astlivcem, kdo vyhraje pozvánku na na?í kalbu ? Nechme se překvapit :O
10.12.2002 @ 20:34

comments (43)

 


CB-OC6 playoff: TA vs nD

by [X|cht]

A dotřetice aktuální newsa ze zápasu v OpenCupu proti iRskými nD.
Na tento zápas jsme se poctivě připravovali, koukali jsme na soupeřovi dema, modlili se k UPC za ping, vyzývali ?těstěnu k přízni a samozřejmě i tvRdě tRénovali...
2. kolo playoff, ikdy? druhé divize u? není pRocházka rů?ovým sadem a tentokRát nám to ná? soupeř víc ne? jasně potvRdil. U? předem jsme vybRali seRver na něm? by se mělo hrát, ale nD s ním nakonec nesouhlasili, a tak jsme se museli přesunout na seRver, na kterém by oba teamy měli fair pingy. Fair pingy (65:65) zřejmě v angličtině znamená hrát v Anglii...ikdy? je pravda, ?e pingy byly stejné, ale to ?e mají 3 jejich členové ISDN s kterým nemají dobRý ping snad nikde by neměl být ná? pRoblém, ale bohu?el pRavidla CB hovoří jasně. Po men?ích peripetiích s mapou dm14tmp, jen? nebyla na seRveru, v?e vyře?il admin a rychle se začlo hrát. Ping nás silně svazoval, a tak není divu, ?e se hrálo spí?e opatRně a takticky. Po celou dobu bylo skore velmi těsné, ale jistou převahu jsme měli. Na?těstí se nám dařilo brát powerupy a uhlídat RA, a tak po napínavém boji 88:75 pro nás (1:0).
Následovala volba nD pro-dm6, kde se dalo očekávat, ?e to bude nejsilněj?í mapa soupeře. Bohu?el to byla pRavda a po maRném boji jsme byli s přehledem pora?eni 128:99 (1:1).
Tím pádem nám utekla výborná ?ance na odehrání pouhých tří map, které by nám stačili k vítězství. Nic se nedalo dělat, a tak jsme volili odm5, kde jsme byli celou hru jasně lep?í. Sice jsem byl v pRůběhu hRy seřván mým milovaným otcem, ?e křičím a on nemů?e usnout a té? UPC nám přichystalo milé překvapení v podobě lagů, ale i přes tyto problémy jsme to dotáhli do úspě?ného konce...115:83 (2:1).
Po chvilkovém váhání nD zvolili dal?í old sch00l mapu dm7. Byl to velmi napínavý a taky vyrovnaný boj...RA jsme dr?eli jen chvílema, a proto si taky nD ze začátku vytvořili náskok 20 fRagů. Ten jsme pak zbytek hry úspě?ně stahovali a před posledním Quadem byl rozdíl fRagů asi o 5...bohu?el se nám nepodařilo Quad sebRat a v maRné snaze v poslední minutě nahnat je?tě nějaké fragy jsme spí? je?tě stRatili a tím pádem i tRochu smolně pRohráli 120:113 (2:2).
Měla následovat rozhodující mapa, ale nikdo nevěděl, kdo jí bude volit...nakonec jsme se shodli na cpm4. Celou hru se nám nedařilo dobít RA a na?e Quady rychle umírali proti dobře zfoRmované obRaně, a tak jsme dR?eli sice vět?í část mapy, ale postupně podléhali útokům soupeře, který byl nadopovaný RA. Je?tě UPC si na nás vzpomnělo a pro jistotu, aby jsme to neměli tak izi nám poslalo pár pěkných lagů, který například zhatili moje snahy s Quadem...joo kdy? člověk polovinu Quadu stojí na místě s 999 a druhou polovinu se z něho vzpamatovává při pingu 100+ tak se hned hRaje líp...děkujeme UPC, máte jediný ?těstí, ?e máte monopol...a tak konečný výsledek v cpm4 114:81 pro nD a celkový výsledek 2:3 na mapy...a tím pádem i konec účinkování [TA] v OC.
Ano, stal se bohu?el pěkně zkuRvenej zázRak a [TA] po hooodně dlouhý době pRohráli oficiální zápas...je jen ?koda, ?e zRovna v OC. Myslím, ?e mluvím za v?echny, kdy? řeknu, ?e mě po odehrání poslední mapy přepadl smutek z takovéhle pRohry...soupeř sice nebyl slabý, ale UPC si vybRalo svou daň na výsledku a také volba ji? starých map, které mají prostě zahraniční teamy daleko víc nahrané z prostého důvodu, ?e kdy? se tyto mapy začínali hrát, tak se u nás je?tě nedalo hrát na nějaké úrovni... Tak?e se loučíme z tímto ročníkem OC v 2. kole playoff po velmi vyrovnaném boji...
Snad do pří?tího ročníku nasbíráme je?tě nějaké ty zku?enosti a mo?ná si zahrajem i 1. divizi.
Nic ne? [TA] & smRt UPC lagům !
10.12.2002 @ 5:58

comments (16)

 


CoC - 3. kolo

by [X|cht]

Ji? podruhé v rozmezí 2 dnů jsme se setkali na oficiálním zápase s teamem zA, tentokrát v CoCu pořádaným 57v (kuřatama:)
Tentokrát ji? v plné síle na PG-CoC seRveru, kde opět zA měli jasnou nevýhodu pingu (35:90) Soupeř opět volil odm6 a opět v ní pRohrál, tentokRát je?tě hůře...165:50. Dále se hrála na?e dm14tmp...ownage 196:29.
Není co ře?it, opět jsme potvRdili na?í suveRenitu ve skupině a vedeme se třemi výhrami bez ztRáty jediné mapy...
[TA] poWah !
10.12.2002 @ 4:50

comments (2)

 


GZ TDM Cup

by [X|cht]

S malým zpo?děním přiná?ím newsku o průběhu na?ich snah v tomto Vánočním turnaji z pohledu TA-A.
Podle pravidel jsme byli spolu s nEph A nasazeni a to do různých částí pavouka, tak aby jsme se teoreticky mohli setkat a? ve finále. Ironicky nám byl přidělen hned v 1. kole asi nejtě??í soupeř této části pavouka a to nEph B (ach TA pRotekce:) Smůla to, ale byla spí? pro na?eho soupeře, jen? byl tímto tahem náhody odsouzen k ?Raní hlíny v LB:) Zápas začal v rychlém tempu mapou cpm4, kterou volili nEph...tato volba nebyla pro ně zrovna nej??astněj?í, a tak utRpěli nEph B poRá?ku 132:65. Následovala na?e volba odm5...a poměrně zmatená hra s častými lagy na obou stRanách (UPC ownZ) Hrálo se poměrně vyrovnaně a? do nějaké 18. minuty, kdy jsme postupně navy?ovali na?e skore k vítězství...112:90. Trochu laxně zahráno, ale na jistotu jsme dle očekávání poslali lagující a tRhající se nEph B bojovat do LB :)
Vzhledem k tomu, ?e tento turnaj musí skončit do Vánoc, tak se hrálo 2x v týdnu a tentokrát proti slovenským zA, kteří kontumačně postoupili přes BLTE.
Asi nikdo nečekal ?ádný velký boj a iky? jsme hráli bez ymp3ra (LCLi ho zastoupil = necoachoval), tak ping zA na GZ byl natolik mizeRný, ?e tu byla jen minimální ?ance na překvapení.
Začalo se volbou zA odm6...chvíli se nám nedařilo, ale v druhé polovině u? si zA skoRo nezahRáli...133:67. Po té jsme zvolili cpm4 a tentokRát byl ping je?tě znatelněj?í (průměrný ping teamů 37:91) Hned od začátku se hra stRhla v jeden velký hunt, a tak není překvapující výsledek 174:58.
Zatím se nám daří a pokud vydr?í i ping, tak by neměl být pRoblém nadále vyhrávat s jistotou...a ani pří?tí soupeř (jeden z dvojice WeW, Blow) by nám v tom s největ?í pravděpodobností neměl zabRánit...
Nic ne? [TA] a dej bo?e (UPC) lep?í ping !
10.12.2002 @ 4:36

comments (6)

 


GameZone tournament

by [BiZkit]

Před chvílí jsme odehráli 1. oficiální zápas vánočního turnaje na nemálo slavných a CENSORED serverch GameZone. Do hry jsme při?li samozřejmě s tu?ením, ?e tento match mů?eme tě?ko vyhrát, proto?e to CENSORED, CENSORED UPC laguje jak největ?í CENSORED a také proto, ?e na?ím soupeřem byl clan "os" (nevím, co to znamená, ale nic normálního to určitě nebude). Do zápasu proti nám nastoupili: cobra, sniper, zero, freak - z nich? jediný freak měl stejný ping jako my, jinak ostatním hráčům nestoupl ping nad 10 (njn, kolej je kolej). První se hrála mapa OSPDM6, kterou volili ti CENSORED CENSORED z koleje. Hra byla celou dobu velmi vyrovnaná, ale chybělo do konce asi 8 minut a najednou nám ti mladí, krásni a inteligentní kolejáři popadali jako jablka ze stromu. Zvolili jsme tedy timeout (fairplay pro nás znamená mo?ná víc, ne? si doká?ete představit). Čekali jsme celou dobu, dokud timeout neskončí. Po té jsme zvolili dal?í pausu, proto?e kvalita vysoko?kolského připojení se dá srovnat s UPC, tak?e jsme se jich zase nedočkali. No potom jsme se na to u? CENSORED, proto?e 15 minut čekání a čumění někam do zdi nás samozřejmě přestalo bavit. Asi za dal?ích pět minut přicházejí na?i hRdinové. První hlá?ka, kterou vyřkl nejmenovaný CENSORED (cobra) byla, ?e mapu dohrajeme, i kdy? oni vedli jen o 20 fragů. Nakonec jsme se oboustranně na kontumaci, která říkala, ?e první mapu jsme vyhráli my. Dále byla na řadě na?e mapa. Volili jsme Q3DM14TMP. Opakovala se historie, po celou dobu velmi vyrovnáný zápas, dokud nezačal Flat lagovat, kdy? jsem viděl ZERA, jak do něj ?ije z machinegunu, zrovna kdy? má lag ve vzduchu (asi 5ti vteřinový), tak se mě zmocnila zuřivost. Potom je?tě Flat psal do privatu, ?e dostal v lagu asi 6 fragů. Omluvte mě pokud se mýlím, ale tohle vá?ně není sportovní chování (musím podotknout, ?e jsme v tomto zápase nevyslovili ani jedinou nadávku určenou protivníkovi, proto?e jsme se dokázali poučit z CoCu), ka?dopádně někdo se nenaučil ani chování fairplay, ?e pánové z OS. Jestli jste si brali za vzor neméně známý clan nEophyte, tak to nebyl chytrý tah. Nakonec se hrála je?tě znovu OSPDM6, kterou volili ty ubozí a nechutní CENSORED, proto?e měli vět?í součet fragů z obou map. Tu jsme prohráli cca o 10 fragů a mohli se jít v klidu koukat na televizi.
Dojem z tohoto velmi trapného, a? nesportovního klání není moc dobrý, spí?e vůbec. Clan OS u? u mě sice měl malý vroubek za rádoby inteligentní projevy, ale bral jsem to jako fun. To, co předvedli dnes večer, byl vrchol drzosti a ubohosti.. jinak se to prostě nazvat nedá.
09.12.2002 @ 23:04

comments (4)

 


nEhops strike back

by [LCli]

Donedávna jsem byl přesvědčen, ?e relativně nedobré vzájemné vztahy s klanem Neophyte jsou jen problémem některých jedinců a ?e nadále mohou klany v některých věcech spolupracovat. Jak je ale vidět, závazek, který Neophyte učinili při slavnostním podepsání stanov občanského sdru?ení - pomáhat rozvoji progamingové scény - jsou (alespoň z na?eho pohledu) jen planými slovy do větru.

Po vyhlá?ení nabídky volných míst v autobusu na LAN code2k3 v Rakousku, jsem neváhal a okam?itě kontaktoval Moona, jeliko? někteří na?i členové projevili zájem této akce se zúčastnit. Dostalo se mi přátelského jednání a já si začínal mnout ruce s vidinou dobrého zakončení Silvestra.

Bohu?el, jakmile se tuto informaci dozvěděla Quake 3 sekce klanu, někteří její členové začali okam?itě bouřlivě protestovat, ?e prý se 14ti letými dětmi cestovat nebudou. Nejvíc smutné na tom je, ?e ti, kteří tak protestovali v onom autobuse vůbec nejedou a na LAN se buď dopravují jinak nebo na ni dokonce vůbec nepomý?lejí. Tato situace mne pochopitelně velmi nasRala, z jedné pětiny si ji beru osobně. Zvlá?tě z důvodu, ?e ti největ?í odpůrci na?í cesty by ji s námi ani nesdíleli, zastávám názor, ?e spí?e ne? o nechu? s námi cestovat se jedná o stRach z konkurence. Sitauci bych označil jako politováníhodnou, jednání Quake3 sekce nEph ryze jako neprofesionální. Tento akt hodnotíme jako nepřátelský a od nyněj?ka odmítáme jakoukoliv společnou aktivitu s těmito zmRdy, trainy počínaje (zmRdy myslím jen některé jedince, rozhodutí je v?ak stanoviskem klanu).

Ano jednání mnohých z nás je poznamenáno věkem a je velmi nekorektní, ale aspoň nejsme fale?ní čoRáci, kteří se zbavují konkurence takhle ubohými způsoby.
07.12.2002 @ 17:31

comments (63)

 


Trocha NEWSek...

by [X|cht]

Jak jste si ji? mo?ná v?imli, zmizela nejpopulárněj?í NEWSa pojednávající o BiZkitově odchodu (odchod, který se údajně nikdy neuskutečnil, jak říká BiZi:) a to sice z prostého důvodu. BiZkit se umoudřil a opět se vrátil mezi nás. V komentech se dalo vyčíst ledacos, ale jedno je jisté...v?ichni ho milujete...nebojte on vás taky a vzkazuje vám STFU!:) Podle jistých nejmenovaných zdRojů v?ichni, co se tak radovali z odchodu BiZiho, dostanou pěstí (nečekaně:)...
Dále samozřejmě platí new member Acida fungující jako coach a tímto jí oficiálně přeju jen to nejlep?í v [TA].
Rok se nám pomalu blí?í ke konci, ale nikdo nezalézá k zimnímu spánku ba naopak v pRosinci se rozjí?dí několik tuRnajů jich? se i my účastníme. Tak předev?ím je to i nadále CoC, který u? se chýlý do 3. kola...TA-A bez ztráty mapy vede skupinu a TA-B po pRapodivné kontumaci s nEph-A mají jednu výhru/prohru. Také nám začíná tolik očekávaný Vánoční Q3A TDM GZ tuRnaj (http://www.gamezone.cz/Akce_Turnaj.asp?id=3803) Samozřejmě, ?e máme stále rozehraný OpenCup a jak víte z mojich zpráv, tak si zatím vedeme víc ne? slibně...uvidíme pří?tí týden proti nD (http://www.clanbase.com/news_league.php?lid=649) Mezi na?e aktivity patří i dal?í zahraniční online tuRnaj a to: GS.net - Q3DM Cup (http://www.clanbase.com/news_league.php?lid=749), jak mů?ete vidět tento tuRnaj je nabitý ?pičkovými evropskými klany, akorát je zde nevýhoda, ?e se musí hrát na určených serverech, kde se ná? ping pohybuje kolem 60+...půjde spí? o sbírání zku?eností ne? o výsledky. No a nakonec je tu konečně u? tak dlouho slibovaná PG Q3 liga (http://www.progamers.cz/q3l.asp), ale bohu?el jen 1v1, proto?e by údajně nebylo dostatek teamů (njn hold nás neni tolik jako CS suXorů:)
To by bylo co se týče online hraní asi v?e, ale je?tě je tu jedna LAN party na kterou se chystá několik [TA] odvá?livců (já, sts, wendy, gamb...dReam team:) a to MKC LAN v Polepech u Roudnice (http://mkc.pcweb.cz/lan_party.php), furt jsou je?tě nějaká místa volná tak go go go a regněte se, a? je nás tam co nejvíc:)
Poslední co bych chtěl zmínit je situace s UPC připojením, který nás v poslední době silně seRe, proto?e kolísavé pingy a lagy + PB a nastavení serverů je poslední měsíc u? doopravdy neúnosný...vzhledem k tomu, ?e z 10 aktivních hráčů má 8 UPC, tak je občas tě?ké odehrát zápas...a proto pokud tohle čte někdo za to zodpovědný, tak s tím něco u? kuRwa udělejte nebo tam naběhneme a rozsekáme vás na mR? !:)))
No a úplně nakonec...to ?e nás skoRo v?ichni nesná?íte, to u? je noRmál, to ?e my nesná?íme vás, to je taky noRmál, ale v poslední době je u mě na ?ebříčku Debil_Největ?í pan nEhop.Rex, proto?e mi u? asi měsíc slibuje, jak dodá dema z MČR, hoWno...seRe na mě a pRo jistotu mě zabanoval na #quake.cz, abych ho nevotRavoval, tak?e pokud jste se tě?ili na nějaký fRagged by [TA] movie, tak máte zřejmě smůlu, jeliko? je tu někdo zmRd a v?ichni víme kdo (haf haf...:)

Nic ne? [TA] & smRt v?em, hlavně pejskům !
04.12.2002 @ 3:00

comments (24)

 


<< Previous Next >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31

 


rip  
rip  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  
10. výročí !  

 

tyfoon vs wh3nom  
Krysa vs Wh3nom  
[TA] vs FA  
[TA] vs Dinhz  
Wh3nom vs Draven  

» More...

by [TA]Tyfoon 
by [TA]Tyfoon 
by [TA]X|cht 
by [TA]Cypp 
by [TA]X|cht 

 

Online visitors: 1
All visitors:
Registered users: 864

samo
[Výsledky]
    
Stránka vytvořena za 0.077611 sekund!
Za komentáře na těchto stránkách neneseme ŽÁDNOU odpovědnost